Свидрук Ірена Ігорівна

Свидрук Ірена ІгорівнаКандидат економічних наук, доцент

Свидрук І.І. працює на кафедрі менеджменту з 2004 року. Є автором понад 50 наукових публікацій, навчального посібника та підручника з грифом МОН України.

Наукові інтереси: сучасні парадигми менеджменту, прикладні аспекти теорії організації, креативістика, психологія управління, мотивація творчої активності працівників, проблеми сучасного ринку праці та працевлаштування випускників вишу тощо.

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

Наукові статті

 • Свидрук І.І. Актуальність та необхідність дослідження процесів менеджменту та інфраструктури систем електронного бізнесу // Торгівля, комерція, підприємництво. 2001. - №5. - С.127-132.
 • Свидрук І.І. Правове забезпечення електронної торгівлі // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №10. - С.35-37.
 • Свидрук І.І. Розвиток стандартів та стандартизація процесів обробки даних в менеджменті систем електронної торгівлі // Вісник НУ "Львівська політехніка": Проблеми економіки та управління. - 2002. - №448. - С.264-269.
 • Свидрук І.І. Особливості менеджменту електронної торгівлі // Економіка: проблеми теорії та практики. 2003. - Вип.185. - Т.2. - С.261-269.
 • Свидрук І.І. Засади створення системи менеджменту в електронній торгівлі // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2003. - №6. - С.51-55.
 • Свидрук І.І. Стан електронної торгівлі на Україні // Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. Сер. Державне управління. - 2003. - Вип.19. - Т.4. - С.404-412.
 • Свидрук І.І. Вибір варіанта організації підприємств електронної торгівлі // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2005. - №7. - С.56-60.
 • Свидрук І.І. Інформаційне забезпечення діяльності Інтернет-магазинів в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2005. - Вип.199. - Т.4. - С.1000-1007.
 • Свидрук І.І. Особливості організації традиційної та електронної торгівлі // Вісник НЛТУ України. - 2007. - С.404-412.
 • Свидрук І.І. Критерії визначення ефективності систем електронної торгівлі // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. – 2008.
 • Свидрук І.І. Перспективи дистанційної освіти при впровадженні Болонського процесу // Вісник ЛКА. – 2008.
 • Свидрук І.І. Поліпшення інформаційного забезпечення регіонального управління інвестиційними процесами // Вісник ЛКА. - 2009. - Випуск 30.
 • Свидрук І.І., Домарадзька Г.С. Суть та актуальність креативного менеджменту у міжнародній економіці // Вид-во Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». – 2011.
 • Свидрук І.І. Перспективи дистанційної освіти при впровадженні Болонського процесу // Вісник ЛКА. - 2011.
 • Свидрук І.І. Електронні засоби оптимізації діяльності менеджера вітчизняного підприємства // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011.
 • Свидрук І.І. Актуальність застосування сучасних методів психології управління у вітчизняних підприємствах // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. – 2012.
 • Свидрук І.І. Управління процесом працевлаштування випускників ВНЗ: практичні та правові аспекти // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. – Вип.22.4. - С.373-376.
 • Свидрук І.І. Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. – Вип.22.5. - С.395-401.
 • Свидрук І.І. Роль та значення законів теорії організації у виробничих системах // Науковий вісник НЛТУ. – 2012.
 • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Методи та інструменти управління просуванням Інтернет-магазинів // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14. - С.20-24.
 • Свидрук І.І. Передумови та можливості розвитку споживчої кооперації в Україні // Вісник ЛКА. – 2013.
 • Свидрук І.І. Суть креативності та передумови лідерства в креативному менеджменті // Науковий вісник НЛТУ. – 2013. - Вип.23.11.- С.372-379.
 • Свидрук І.І. Імплементація прийомів креативного менеджменту в діяльність вітчизняних підприємств // Науковий журнал "Вісник Хмельницького національного університету". – 2013.
 • Свидрук І.І. Креативні підходи до формування трудових ресурсів в організації // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. - 2014.