Трут Ольга Олексіївна


Кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту

На кафедрі менеджменту працює з грудня 1996 р. У травні 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Організаційні форми та структури управління в системі менеджменту підприємств та об’єднань споживчої кооперації". У квітні 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Викладає дисципліни «Операційний менеджмент», «Менеджмент підприємства», «Менеджмент торговельного підприємства», «Управління якістю».

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних публікацій, підручника «Операційний менеджмент».
Є експертом МОНУ з напряму підготовки “Менеджмент” та приймає участь в акредитації та ліцензуванні ВНЗ.

Забезпечує високу результативність і якість навчання, постійно підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність.

У 2008 р. нагороджена нагрудним знаком МОНУ «Відмінник освіти України».

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії