Проведення первинної акредитаційної експертизи ОПП “Менеджмент” спеціальності “Менеджмент”

Опубліковано 20.12.2018 р. у розділі Новини кафедри

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. за № 2852-л “Про проведення акредитаційної експертизи” у період з 19 грудня 2018 р. по 21 грудня 2018 р. на кафедрі менеджменту працює експертна комісія у такому складі:
Шинкаренко Володимир Григорович - професор кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Солоха Дмитро Володимирович декан факультету економіки Донецького державного університету управління, доктор економічних наук, доцент, член комісії;
Філиппова Світлана Валеріївна - директор Інституту бізнесу, економіки і інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, доктор економічних наук, професор, член комісії.

Комісія розглядає подані матеріали та перевіряє на місці діяльності Львівського торговельно-економічного університету щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” зі спеціальності 073 “Менеджмент” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.                                                                           


Коментарі

Додати або змінити свій аватар можна через систему GrAvatar
  1. Ще немає коментарів.
  1. Немає ще трекбеків.