Інформація для абітурієнтів

Світові завжди будуть потрібні досвідчені управлінці,
котрі зможуть привести суспільство звідти,
де воно знаходиться, туди, де воно хоче бути.
Роберт Фалмер

 

Кафедра менеджменту Львівського торговельно-економічного університету забезпечує ґрунтовну фундаментальну, наукову, професійну та прикладну підготовку і випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (базова вища освіта) за спеціальністю 073 «Менеджмент» ;
  • магістр (повна вища освіта – професіонали) за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізації: «Менеджмент» та «Управління інноваційною діяльністю»);

Сьогодні професія менеджера є однією із найпопулярніших, престижних і, що важливо, найзатребуваніших на ринку праці. Сучасні українські організації відчувають гостру потребу в професійних керівниках (топ-менеджерах, директорах, менеджерах середньої ланки, менеджерах із персоналу, адміністраторах, тощо).

Менеджер – це висококваліфікований персонал, який відіграє роль координуючого органу, що формує і приводить у рух ресурси організації для досягнення цілей.

Фахівець з менеджменту – це особа, яка має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку та прийняття управлінських рішень. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна. Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера, юриста.

Всі випускники конкурентоспроможні на ринку праці, мають реальні можливості працевлаштування на провідних вітчизняних та зарубіжних підприємствах (організаціях, установах, фірмах, компаніях тощо) і повністю забезпечуються роботою. Перевагами фахівців з менеджменту є: високий рівень зарплат, стабільний попит на ринку праці та широкий спектр можливих місць працевлаштування.

Випускники можуть обіймати посади: керівника підприємства чи його заступника, начальника або майстра виробничих підрозділів, комерційного директора, менеджера-логіста, менеджера з персоналу, менеджера відділу збуту, керівника виробничого підрозділу, менеджера апарату центральних органів державної влади, фахівця з аналізу ринку, економічного радника.

Отже, якщо ви мрієте опанувати кар’єру менеджера, приєднатися до інтелектуальної еліти і досягти успіху – не вагайтеся! Двері нашої академії завжди для вас гостинно відкриті. Ми надамо вам можливість отримати високоякісні знання й уміння, притаманні сучасному менеджеру, забезпечимо всіма необхідними підручниками і навчально-методичними матеріалами, найсучаснішою комп’ютерної технікою та інформаційними технологіями.

Викладачі кафедри менеджменту з метою залучення студентів до наукової роботи, а також для вироблення у студентів навичок і вмінь аналізувати та управляти, постійно проводять наукові співбесіди, круглі столи за різними науково-практичними проблемами. Також при кафедрі функціонує дискусійний клуб “Менеджер-актив”, на засідання якого до дискусії між студентами та викладачами запрошуються випускники нашої академії, що є досвідченими практиками. Традиційно на таких зустрічах студенти ознайомлюються з практичними навичками управління, на яких наші випускники розповідають, як використовувати теоретичні знання, отримані в академії, у бізнесі та управлінні.

Після закінчення навчання ви одержите державний диплом, який дасть вам змогу обіймати керівні посади в організаціях і на підприємствах різних форм власності. Випускники спеціальності користуються попитом на ринку праці, мають гарні перспективи подальшого професійного й кар'єрного росту.

Фахівець з управління інноваційною діяльністю – це передовсім професійний управлінець, який забезпечує розвиток організації за рахунок розробки та впровадження інновацій, а також творча особистість, спроможна генерувати нові ідеї та організовувати їх реалізацію.

Студенти спеціалізації “Управління інноваційною діяльністю” вивчають теоретичні засади формування та реалізації інноваційних процесів, планування інноваційної стратегії, проектування і реалізації інноваційних проектів. Протягом навчання студенти опановують знання, вміння та навички з таких основних дисциплін: “Економіка інноваційного підприємства”, “Інноваційний менеджмент”, “Креативний менеджмент”, “Маркетинг інновацій”, “Інтелектуальна власність”, “Інформаційні системи в інноваційній діяльності”, “Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень”, “Управління інноваційними проектами”, “Трансфер технологій” та ін.

Випускникам присвоюється кваліфікація магістра з управління інноваційною діяльністю, з правом працевлаштування на посадах керівників науково-дослідних підрозділів; підрозділів науково-технічної підготовки виробництва; менеджерів у сфері досліджень та розробок тощо, всіх галузей національної економіки України.

Також радимо прочитати: Вибір мабутньої професії (рекомендації для випускників шкіл)