Інформація для абітурієнтів

Інформація для абітурієнтів

Світові завжди будуть потрібні досвідчені управлінці,
котрі зможуть привести суспільство звідти,
де воно знаходиться, туди, де воно хоче бути.
Роберт Фалмер

 

Кафедра менеджменту Львівського торговельно-економічного університету забезпечує ґрунтовну фундаментальну, наукову, професійну та прикладну підготовку і випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (базова вища освіта) за спеціальністю 073 «Менеджмент» ;
  • магістр (повна вища освіта – професіонали) за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізації: «Менеджмент» та «Управління інноваційною діяльністю»);

Сьогодні професія менеджера є однією із найпопулярніших, престижних і, що важливо, найзатребуваніших на ринку праці. Сучасні українські організації відчувають гостру потребу в професійних керівниках (топ-менеджерах, директорах, менеджерах середньої ланки, менеджерах із персоналу, адміністраторах, тощо).

Менеджер – це висококваліфікований персонал, який відіграє роль координуючого органу, що формує і приводить у рух ресурси організації для досягнення цілей.

Фахівець з менеджменту – це особа, яка має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку та прийняття управлінських рішень. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна. Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера, юриста.

Всі випускники конкурентоспроможні на ринку праці, мають реальні можливості працевлаштування на провідних вітчизняних та зарубіжних підприємствах (організаціях, установах, фірмах, компаніях тощо) і повністю забезпечуються роботою. Перевагами фахівців з менеджменту є: високий рівень зарплат, стабільний попит на ринку праці та широкий спектр можливих місць працевлаштування.

Випускники можуть обіймати посади: керівника підприємства чи його заступника, начальника або майстра виробничих підрозділів, комерційного директора, менеджера-логіста, менеджера з персоналу, менеджера відділу збуту, керівника виробничого підрозділу, менеджера апарату центральних органів державної влади, фахівця з аналізу ринку, економічного радника.

Отже, якщо ви мрієте опанувати кар’єру менеджера, приєднатися до інтелектуальної еліти і досягти успіху – не вагайтеся! Двері нашої академії завжди для вас гостинно відкриті. Ми надамо вам можливість отримати високоякісні знання й уміння, притаманні сучасному менеджеру, забезпечимо всіма необхідними підручниками і навчально-методичними матеріалами, найсучаснішою комп’ютерної технікою та інформаційними технологіями.

Викладачі кафедри менеджменту з метою залучення студентів до наукової роботи, а також для вироблення у студентів навичок і вмінь аналізувати та управляти, постійно проводять наукові співбесіди, круглі столи за різними науково-практичними проблемами. Також при кафедрі функціонує дискусійний клуб “Менеджер-актив”, на засідання якого до дискусії між студентами та викладачами запрошуються випускники нашої академії, що є досвідченими практиками. Традиційно на таких зустрічах студенти ознайомлюються з практичними навичками управління, на яких наші випускники розповідають, як використовувати теоретичні знання, отримані в академії, у бізнесі та управлінні.

Після закінчення навчання ви одержите державний диплом, який дасть вам змогу обіймати керівні посади в організаціях і на підприємствах різних форм власності. Випускники спеціальності користуються попитом на ринку праці, мають гарні перспективи подальшого професійного й кар'єрного росту.

Фахівець з управління інноваційною діяльністю – це передовсім професійний управлінець, який забезпечує розвиток організації за рахунок розробки та впровадження інновацій, а також творча особистість, спроможна генерувати нові ідеї та організовувати їх реалізацію.

Студенти спеціалізації “Управління інноваційною діяльністю” вивчають теоретичні засади формування та реалізації інноваційних процесів, планування інноваційної стратегії, проектування і реалізації інноваційних проектів. Протягом навчання студенти опановують знання, вміння та навички з таких основних дисциплін: “Економіка інноваційного підприємства”, “Інноваційний менеджмент”, “Креативний менеджмент”, “Маркетинг інновацій”, “Інтелектуальна власність”, “Інформаційні системи в інноваційній діяльності”, “Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень”, “Управління інноваційними проектами”, “Трансфер технологій” та ін.

Випускникам присвоюється кваліфікація магістра з управління інноваційною діяльністю, з правом працевлаштування на посадах керівників науково-дослідних підрозділів; підрозділів науково-технічної підготовки виробництва; менеджерів у сфері досліджень та розробок тощо, всіх галузей національної економіки України.

Також радимо прочитати: Вибір мабутньої професії (рекомендації для випускників шкіл)