Без менеджерів і програмістів сьогодні не обійтися

Без менеджерів і програмістів сьогодні не обійтися

Опубліковано 30.03.2012 р. у розділі Новини кафедри

Факультет менеджменту ЛКА виник на базі інженерно-економічного факультету, створеного у 1977 р. Тоді на ньому готували фахівців за спеціальністю «Механізована обробка економічної інформації». Тепер вона називається «Інформаційні системи в менеджменті» і є спеціалізацією на відділенні «Економічна кібернетика». А 1992 р., вже за часів незалежної України, у колишньому ЛТЕІ було засновано факультет менеджменту і відкрито нову спеціальність, яка зараз називається «Менеджмент організацій».

Професор Богдан Мізюк, декан факультету менеджменту ЛКАСьогодні на нашому факультеті здійснюється підготовка фахівців із 3-ох спеціальностей найвищого, IV рівня акредитації: «Менеджмент організацій», «Економічна кібернетика» (за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр) та «Управління інноваційною діяльністю» (за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр).

Термін навчання на ОКР:

  • бакалавр - 4 роки;
  • спеціаліст - 1 рік;
  • магістр:
  • «Економічна кібернетика» - 1 рік;
  • «Менеджмент організацій і адміністрування» - 1 рік;
  • «Управління інноваційною діяльністю» - 1,5 роки.

Умови зарахування:

  • на ОКР бакалавр - сертифікати з УЦОЯО з математики, української мови й літератури, географії або іноземної мови (для спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування») та з математики, української мови й літератури, історії України або географії (для «Економічної кібернетики»);
  • на ОКР спеціаліст - вступні випробування зі спеціальних дисциплін та рейтинг за навчання на ОКР «бакалавр»;
  • на ОКР магістр - вступні випробування зі спеціальних дисциплін та іноземної мови і рекомендації випускної кафедри;

Підготовкою студентів за всіма цими спеціальностями в академії займаються знані фахівці своєї справи, у тому числі 6 професорів та понад 100 доцентів. Їхня мета - не тільки передати свої знання і вміння, але й розкрити ваші здібності, допомогти вам знайти себе у вирі сучасного життя, стати першокласними спеціалістами.

Якщо ви станете нашим студентом, то основний Ваш обов’язок - сумлінне навчання. Окрім того, наші студенти залучаються до наукової роботи (участь у спеціалізованих гуртках, олімпіадах, конференціях, в тому числі міжнародних). Для цього в академії є три бібліотеки, комп’ютерна лабораторія з виходом в мережу Інтернет і т.п.

На дозвіллі юнаки і дівчата, які в нас навчаються, влаштовують цікаві тематичні вечори, дні факультету, відвідують дискотеки, театри та музеї, виїздять на відпочинок до спортивно-оздоровчого табору «Латориця» у Карпатах, організовують інші заходи. Всі студенти з інших міст забезпечуються гуртожитком. А тепер трохи докладніше про кожну спеціальність, з який готують майбутніх фахівців на нашому факультеті.

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізація «Менеджмент на ринку товарів і послуг»

Який супермаркет, чи гуртівня обійдеться без кваліфікованого менеджера - сучасного управлінця, людини, обізнаної не лише з методами та засобами управління, а й із психологією і поведінкою покупця, без фахівця високої культури й інтелекту, котрий має добре підприємницьке чуття? Якщо ви вважаєте, що ваше покликання - у роботі з людьми, а самовираження - у керівництві сучасними організаціями, що працюють на ринку товарів і послуг, то вам треба оволодіти цією спеціальністю.

Програма навчання. Менеджменту, можна навчитися. Навчальний план з цієї спеціальності у нас максимально враховує практику діяльності менеджерів.

Основні дисципліни: соціологія та психологія, право й економіка, фінанси й основи комерційної діяльності та підприємництва, теорія менеджменту, стратегічне управління, менеджмент підприємства, конфліктологія, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент персоналу, ділове спілкування, сучасне діловодство, комп’ютерні технології в менеджменті і т. ін.

Майбутня діяльність. Наші випускники одержують потенційну можливість обіймати різноманітні керівні посади. Разом з тим, попереджуємо, що для цього необхідно володіти ще й певними особистими якостями, як вродженими, так і набутими: комунікабельністю, відповідальністю, підприємницьким чуттям, здатністю самостійно приймати рішення, високою культурою та інтелектом. Якщо ці якості повною мірою не проявляються, то випускник спеціальності «Менеджмент організацій» завжди зможе працювати на будь-якій посаді економічного чи комерційного характеру, яка потребує уміння співпрацювати з іншими людьми, фундаментальних знань сучасного управління та економіки.

Спеціальність «Управління інноваційною діяльністю»

Програма навчання. Студенти спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» вивчають теоретичні засади формування та реалізації інноваційних процесів, планування інноваційної стратегії, проектування і реалізації інноваційних проектів.

Основні дисципліни: економіка інноваційного підприємництва, інноваційний менеджмент, маркетинг інновацій, інтелектуальна власність, інформаційні системи в інноваційній діяльності, системний аналіз і прийняття інноваційних рішень, управління інноваційними проектами, трансфер технологій та ін.

Майбутня діяльність. Випускникам присвоюється кваліфікація магістра з управління інноваційною діяльністю, з правом працевлаштування на посадах керівників науково-дослідних підрозділів; підрозділів науково-технічної підготовки виробництва; менеджерів у сфері досліджень та розробок у всіх галузях національної економіки.

Спеціальність «Економічна кібернетика», спеціалізація «Інформаційні системи в менеджменті»

Розвиток комп’ютерної техніки, її широке використання, як засобу обробки інформації в економіці, а особливо в управлінні, викликали великий попит на спеціалістів у галузі інформаційних технологій.

Програма навчання. Підготовка фахівців з цієї спеціальності здійснюється за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр) згідно з відповідними освітньо-професійними програмами.

Основні дисципліни: математика, імітаційне моделювання, системи підтримки прийняття рішень, інформаційні системи та технології в економіці, дослідження операцій, прогнозування соціально-економічних процесів, економічна кібернетика, програмні оболонки й пакети, системи обробки економічної інформації, моделювання економіки та інші спеціальні дисципліни. Поряд із фаховою підготовкою випускники отримують глибокі знання у сфері бухгалтерського обліку, фінансів, економіки підприємств, менеджменту, маркетингу, міжнародної економіки, страхування, інвестування тощо.

Майбутня діяльність. Випускники академії зі спеціальності «Економічна кібернетика» вкрай потрібні на підприємствах і в організаціях як у системі споживчої кооперації, так і в інших галузях народного господарства та комерційних структурах, включно з банками, фінансово-розрахунковими центрами, комерційними відділами гуртової та роздрібної торгівлі, інформаційними офісами та відділами комп’ютерної обробки даних. Фахівці з цієї спеціальності можуть також працювати в системі підготовки кадрів на посадах викладачів кооперативних училищ, технікумів, коледжів, інститутів, в науково-дослідних і проектних підрозділах Укоопспілки на посадах наукових співробітників, продовжувати навчання в аспірантурі академії.

Будинок факультету, що розташований у мальовничому Стрийському парку, визначається чудовою архітектурою

Отож, шановні абітурієнти, чекаємо на вас! А головне - не зволікаючи, починайте готуватися до вступних випробувань з української мови й літератури та математики (тестування). Якщо ж вам потрібна допомога, її нададуть на спеціальних підготовчих курсах, що працюють при академії.

Додаткову інформацію про це можна отримати в Приймальній комісії ЛКА.

Адреса факультету: 79011, м. Львів, вул. У. Самчука, 6
Тел.: (032) 275-65-82

Студентський меридіан, 1-2(36-37) за березень 2012 р.


Коментувати не дозволено.