Діагностика стейкхолдерів ТзОВ «Львівська пивна компанія»

Діагностика стейкхолдерів ТзОВ «Львівська пивна компанія»

Опубліковано 22.09.2013 р. у розділі Різне

Анотація. В науковій роботі визначено актуальність проблеми в контексті сучасної тенденції розвитку соціальної відповідальності. Питання діалогу із стейкхолдерами є важливим для ефективного розвитку компанії. Нами проаналізовано у ринкових умовах поетапне залучення зацікавлених сторін у розвиток підприємства.

Ключові слова: стейкхолдер, залучення стейкхолдерів, аналіз стейкхолдерів, карта стейкхолдерів.

Вступ. Вперше поняття «стейкхолдери» було використано в 1963 році в Стенфордському дослідницькому інституті. З того часу, воно набуло поширення в корпоративному середовищі, особливо в теоріях та практиках стратегічного менеджменту, корпоративного управління і корпоративної соціальної відповідальності. Більшість відносин між компаніями та групами стейкхолдерів закріплено і регламентовано юридичними документами, угодами, а також міжнародними документами (Декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, конвенції міжнародної організації праці). У «Зеленій книзі» ЄС зазначено, що всі заінтересовані сторони мають право бути почутими.

Мета статті: проаналізувати стейкхолдерів, їх інтерес в залученні до ТзОВ «Львівська пивна компанія» і як вони впливають на розвиток підприємства.

Викладення основного матеріалу. За міжнародним стандартом соціальної відповідальності ISO 26000, «стейкхолдер» або заінтересована особа – це особа або група осіб, яка має інтерес у будь-яких рішеннях або діях організації.

Залучення стейкхолдерів – це діяльність щодо створення можливостей для діалогу між компанією та одним або кількома її стейкхолдерами з метою надання інформаційної бази для рішень компанії.

На прикладі Дрогобицької філії ТзОВ «Львівська пивна компанія» нами здійснено аналіз діяльності стейкхолдерів.

Повне найменування філії: Дрогобицька філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська пивна компанія». Місцезнаходження філії: Україна, 82100, Львівська область, місто Дрогобич, вул. Гайдамацька, 7. За штатним розписом 2011 року у філії працює 123 працівника.

Метою діяльності філії є: здійснення підприємницької діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі, а також проведення іншої підприємницької діяльності з метою задоволення потреб споживачів та одержання прибутку Товариством.

Діяльність стейкхолдерів є важливим для ефективного розвитку компаній, проте цю діяльність не розкрито в контексті сучасного бізнесу за українських реалій. За дослідженнями Центру «Розвиток КСВ» частіше компанії враховують інтереси споживачів (84%) та органів державної влади (57%), рідше недержавних організацій (14%) та дослідницьких організацій, навчальних закладів(20%), бізнес-організацій (21%).

Кожна компанія визначає своїх власних стейкхолдерів, їх очікування і побажання.

Аналіз стейкхолдерів – це процес, за допомогою якого можна визначити та оцінити важливість ключових груп людей або організацій, які здатні вплинути на успішність діяльності підприємства.

Розглянемо основні завдання стекхолдерів Дрогобицької філії ТзОВ «Львівська пивна компанія»:

  1. Визначення групи людей та організацій, що впливають на діяльність організації;
  2. Розуміння точки зору цих груп;
  3. Визначення спільного бачення результатів діяльності організації;
  4. Розробка стратегії для отримання підтримки діяльності та усунення перешкод на шляху успішного впровадження політики компанії.

Для полегшення і покращення аналізу стейкхолдерів підприємства використовують « матрицю стейкхолдерів».

Нами визначено основні групи заінтересованих сторін Дрогобицької філії ТзОВ «Львівська пивна компанія»: клієнти та споживачі, постачальники, державні органи, співробітники, суспільство, страхувальники.

Розглянемо матрицю стейкхолдерів філії « Львівської пивної компанії», в якій вказано інтереси кожної з груп.

Група стейкхолдерів Інтереси стейкхолдерів
Клієнти та споживачі Підвищення якості, стабільність цін, наявність товару в продажі, безплатна доставка товарів
Постачальники Збут товару, вчасна оплата їхніх послуг
Співробітники Можливість отримувати заробітну плату – фінансова стабільнсть , в перспективі - кар’єрний ріст
Суспільство Розширення асортименту, забезпечення населення своїми товарами на певній території. Головним чином – захист навколишнього середовища
Державні органи Сплата податків, диктування цін
Страхувальники Фінансова вигода у кожному клієнті

На карті стейкхолдерів нами проаналізовано ступені впливу та інтересу кожної групи зацікавлених осіб та організацій.

Карта стейкхолдерів – це спосіб наочного відображення різних відносин зі стейкхолдерами. У карту стейкхолдерів важливо включати всі відносини, за допомогою яких компанія впливає на людей або люди впливають на діяльність компанії.

При визначені стейкхолдерів варто розуміти, що є стейкхолдери, з якими у компанії мають бути тісніші стосунки.

Карта стейкхолдерів

Група А: організація практично не витрачає зусиль на цю групу. Ці стейкхолдери не становлять жодної загрози, оскільки відсутня заінтересованість і влада. До цієї групи можна віднести страхувальників, оскільки їхньою метою є отримання прибутку за рахунок страхування майна і транспорту даної організації і на це не впливає ефективність діяльності філії.

Група В: ця група має високу заінтересованість, але не має достатньої влади, тому їх потрібно лише тримати в курсі подій. До цієї групи належать співробітники і суспільство. Ці групи стейкхолдерів проявляють високий інтерес до діяльності підприємства, адже від діяльності підприємства співробітникам передбачена фінансова вигода і кар’єрний ріст, а довіра суспільства є невід’ємном показником.

Група C: ця група може або не може розуміти свого впливу на підприємство і через низький інтерес до подій, ця група стейкхолдерів навряд чи викличе значні проблеми.

Група D: компанія повинна намагатися задовольнити цю групу в першу чергу, оскільки вона має владу впливати на організацію і існує ймовірність, що вона зможе використовувати свою владу.

Проаналізуємо кожну групу зацікавлених сторін групи D.

Державні органи: сплата податків впливає на діяльність підприємства, на їх прибутковість, платоспроможність, фінансову стабільність.

Клієнти та споживачі: ця група зацікавлена в ефективному функціонуванні підприємства, оскільки дане підприємство є їхнім джерелом постачання певних груп товарів і відповідно від них залежить прибутковість підприємства.

Постачальники: всі ми розуміємо, що без товарного забезпечення не буде відбуватись такий процес як торгівля. Отже, постачальники забезпечують наявність товарів, а організація повинна вчасно оплачувати їхню вартість. В свою чергу, постачальники, як і підприємство, зацікавлені в швидкій реалізації товарів, бо від товарообороту залежить їхній прибуток

На кожному етапі життєвого циклу підприємство ТзОВ « Львівська пивна компанія» залучала нових стейкхолдерів.

Отже, розглянемо поетапно:

  • На стадії народження Дрогобицька філія співпрацювала безпосередньо з постачальниками, державними органами і споживачами. Фірмі-дистриб’ютору товар надходить від постачальника, а реалізовували її споживачам, при чому діяльність підприємства контролювалася державними органами.
  • На етапах дитинство і юність підприємство співпрацює вже з постійними клієнтами і споживачами.
  • На стадіях зрілості підприємство думає про інтереси суспільства: забезпечувати його якісними товарами за помірні ціни. Також захищає своє майно від нещасних випадків, в результаті яких майно може бути пошкодженим або знищеним, за допомогою страхувальників.

В даний час підприємство ТзОВ «Львівська пивна компанія» перебуває на стадії зрілості.

Висновок. Виходячи з аналізу співпраці підприємства із стейкхолдерами, можна зробити висновок, що необхідно залучати нових зацікавлених сторін для більш ефективного функціонування підприємства. Із залученням нових стейкхолдерів збільшується рівень соціальної відповідальності підприємства.

Зважаючи на складність процесу обговорення норм, цінностей і відповідальності, в наш час виникає потреба в добре організованій комунікації щодо соціальних та екологічних проблем. Сторони, залучені до процесу комунікації, потребують інформації про наміри, очікування і погляд іншої сторони на певну проблему. З одного боку компанії не можуть точно визначити інтереси своїх стейкхолдерів, а з іншого – стейкхолдери не завжди знають, якою мірою компанії вже виконують свої зобов’язання перед ними.

Кожна компанія, яка зобов’язалася залучати стейкхолдерів, розробляє свої показники ефективності. Одним із таких методів може стати АА1000 – це основний стандарт, що визначає правила та принципи роботи із стейкхолдерами. Він вказує на підвищення якості впровадження, оцінки та забезпечення участі заінтересованих сторін.

Література

1. Саприкіна м., Каба Д. «Діалог зі стейкхолдерами: міжнародні та українські реалії сьогодення», - К.: Фарбований лист, 2011. – 480с.
2. ISO 26000 Corporate Social Responsibility Guidance
3. Зінченко А. Г., Саприкіна М. А. Соціальна відповідальність в Україні: Погляди різних стейкхолдерів. Регіональний аспект. – К., 2008.
4. Stakeholder Analysis. – Доступно з http://ais.msu.edu/internal/projectmgt/documents/StakeholderAnalysisQualiyGuide.pdf
5. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності/Кол. автор.: Лазоренко О., Колишко Р., та ін.. – К.: Видавництво «Енергія», 2008.

Інформація для цитування: Рибак С.М., Колянко О.В., Миронов Ю.Б. Діагностика стейкхолдерів ТзОВ «Львівська пивна компанія» // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2013/09/rybak.html


Коментувати не дозволено.