Психологічні аспекти мотивування працівників Надвірнянського районного будинку культури

Психологічні аспекти мотивування працівників Надвірнянського районного будинку культури

Опубліковано 02.12.2013 р. у розділі Мотивація праці, Психологія управління

Анотація. У статті проведений аналіз психологічних аспектів та характеристик працівників, на яких повинен зосереджувати свою увагу керівник підприємства у процесі мотивування працівників Надвірнянського районного будинку культури. Виявлені переваги та недоліки у системі мотивації досліджуваного підприємства.

Ключові слова: мотив, мотивування, особистість, мотиваційне поле, система стимулів і стягнень.

Ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів визначається передусім людьми, які втілюють у життя цілі соціально-економічної системи, виконують прийняті рішення. Менеджерів завжди цікавили мотиви, які спонукають людину до праці з чужим завданням. Актуальність цієї проблеми наростала з розширенням особистих свобод, перетворення працівника в часткового підприємця, внаслідок чого традиційні заходи стримування і пригнічення переставали спрацьовувати. Тому в системі функцій менеджменту особливо важливим є мотивування. Цю функцію можна розглядати як загальне мотивування працівника до продуктивної праці і як мотивування в контексті реалізації різноманітних управлінських рішень.[7]

Прихід до керівництва організаціями керівників із сучасним управлінським мисленням актуалізує проблему врахування у менеджменті персоналу психологічних особливостей кожної людини як особистості, її потреб, мотивів, цінностей, відносин.

Проблема особистості є однією з найважливіших у психології. На сучасному етапі актуалізується вона у сфері управління. Пов’язано це із зростанням ролі та значення людського чинника, закономірностей людської поведінки, а відповідно й мотивації управлінської діяльності.[6]

Отже, знання основних характеристик людини як особистості дає змогу менеджеру гармонізувати соціальні відносини в організації, розставити людей на робочі місця з урахуванням їх особистісних якостей, знизити ризик виникнення конфліктних ситуацій у колективі.

Мета статті: вивчення психологічних особливостей працівників з метою коректного мотивування їх у Надвірнянському районному будинку культури.

Надвірнянський районний будинок культури, який працює понад шістдесят років, орієнтований на забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина. Його функціонування сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічно-культурної та мовної самобутності, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту, а також виконанню державних і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, державної мови.[3]

Надвірнянський РБК створює умови у Надвірні для усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля населення та охорони культурної спадщини. Він організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших масових заходів.[4]

Однією з найважливіших форм мотивації у Надвірнянському РБК є матеріальне стимулювання праці, яке являє собою процес формування і використання систем матеріальних стимулів праці та розподілу заробітної плати відповідно до дії закону, розподілу за кількістю і якістю праці.

Політика винагороди за працю тут організовується так, щоб свідома ініціатива працівника була спрямована на підвищення продуктивності праці, удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику можливість збільшувати працею свій дохід.

Безперечно, оплата праці відіграє важливу роль в мотиваційному механізмі Надвірнянського районного будинку культури. Заробітна плата в цій установі нараховується за посадовими окладами. Вона розраховується за штатним розписом в залежності від спеціальності, посади, кваліфікації працівників. На досліджуваному мною підприємстві не існує заборгованості по заробітній платі.

З метою підвищення стимулюючого впливу та покращення кінцевих результатів, підвищення ефективності роботи та якості праці на Надвірнянському РБК запроваджено преміювання керівних працівників, фахівців та державних службовців.

Додатковою заробітною платою є винагорода за працю понад встановлені норми, трудові успіхи і винахідливість та особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, премії.

Система надбавок і доплат до тарифних ставок також є нормативним документом. Більшість із них регламентується трудовим законодавством, деякі встановлюються безпосередньо на підприємстві. В будь-якому випадку прийнята на підприємстві система надбавок і доплат до тарифних ставок не повинна створювати для працівників умови гірші, ніж передбачені чинним законодавством, галузевою та генеральною тарифними угодами.

Надбавки пов'язані з якістю конкретного працівника і мають чітко виражений стимулюючий характер. Основні їх види такі:

 • за високу професійну майстерність робітників;
 • за роботу на селі;
 • за високі досягнення в праці спеціалістів;
 • за вислугу років;
 • за виконання особливо важливої роботи на термін її виконання;
 • за знання і використання в роботі іноземних мов.

Доплати пов'язані з характеристикою сфери трудової діяльності і мають компенсаційний характер.

У Надвірнянському районному будинку культури доплати реалізуються:

  1. За виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників: за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);
  2. За роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ої години ранку у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу);
  3. За використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів у розмірі до 10 відсотків посадового (місячного) окладу;
  4. Водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий день у розмірі до 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

Надбавки нараховуються:

  1. За інтенсивність у розмірі до 50 відсотків посадового окладу;
  2. За роботу на селі у розмірі 20 відсотків до посадового окладу;
  3. За високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);
  4. За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: «Народний» у розмірі 40 відсотків; «Заслужений» у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
  5. За класність водіям автотранспортних засобів: водіям ІІ класу – 10 відсотків; водіям І класу – 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Уважне ставлення з боку керівництва районного будинку культури, відповідно, спонукає працівників підвищувати свою трудову активність. Проте, всі пільги та заохочення повинні бути економічно виправданими і достатніми для сприяння мотиваційного механізму.

Згідно з Наказом №5-ОС по відділу культури і туризму райдержадміністрації від 1 лютого 2011 року «Про встановлення на 2011 рік районної премії працівникам клубних установ району, які підготували колективи та виконавців – переможців міжнародних, обласних та всеукраїнських конкурсів» встановлено премії у розмірі: 30% посадового окладу керівнику народного аматорського танцювального колективу «Горянка» районного будинку культури, керівнику народного аматорського квартету «Легіт» районного будинку культури та директору районного будинку культури; 20% посадового окладу керівнику народного аматорського танцювального колективу «Едельвейс» районного будинку культури та 15% посадового окладу керівнику народного фольклорно-етнографічного колективу «Шовкова косиця» районного будинку культури.

Згідно з аналогічним наказом, але від 5 січня 2012 року встановлено премії у розмірі: 40% посадового окладу керівнику народного аматорського танцювального колективу «Горянка» районного будинку культури, керівнику народного фольклорно-етнографічного колективу «Шовкова косиця» районного будинку культури, директору районного будинку культури та керівнику народної кіно-фото студії «Трембіта» РБК; 30% посадового окладу керівнику народного фольклорно-музичного колективу «Рушничок» Делятинського народного дому, акомпаніатору народного аматорського хору «Феліціо», керівнику народного аматорського квартету «Легіт» районного будинку культури; 20% посадового окладу двом керівникам оркестру народних інструментів РБК «Козакові струни».

Згідно з Наказом №14 – ОД від 9 лютого 2010 року «Про преміювання переможців районного огляду-конкурсу Різдвяних колядок і Вертепів» нагороджено грамотою за зайняте І місце, серед дитячих вертепів, народний фольклорно-етнографічний колектив «Шовкова косиця» Надвірнянського РБК і видано премію у розмірі 400 грн, за зайняте ІІ місце – зразковий колектив «Хоробрі мандрівники» Переріслянського СБК і надано премію – 350 грн, а за зайняте ІІІ місце народний зразковий колектив «Первоцвіт» Фитьківського СК і нараховано премію у розмірі 300 грн.

Згідно з Наказом №6 – ОД від 2 лютого 2011 року «Про преміювання переможців районного огляду-конкурсу Різдвяних колядок і Вертепів» в номінації «Народні аматорські колективи» нагороджено за зайняте І місце народний фольклорно-етнографічний колектив «Шовкова косиця» і виділено премію у сумі 400 грн, за зайняте ІІ місце – народний фольклорно-етнографічний колектив «Відлуння Карпат» Пнівського СБК (премія 300 грн), за зайняте ІІІ місце нагороджено вокальний колектив «Скарбниця» Гвіздського СБК та вокальний гурт фольклорного колективу «Біла криниця» Чорноославського СБК і видано премію в розмірі 250 грн кожному колективу.

У 2012 році, згідно з таким наказом, особливою відзнакою та грошовою премією в розмірі 50% посадового окладу за високу виконавську майстерність нагороджено народний фольклорно-етнографічний колектив «Шовкова косиця» РБК (О. Яченко) та фольклорно-етнографічний гурт «Відлуння Карпат» Пнівського СБК (кер. І. Гордійчук, Г. Пуканюк).

Тобто, станом на 2012 рік ситуація покращилась, так як преміювання збільшилось у розмірах і збільшилась також кількість колективів, які отримали премії.

У 2010 році фонд заробітної плати у Надвірнянському РБК становив 1783000,00 грн.

У цьому році реалізовувались: доплати за інтенсивність (директор РБК – 774,00 грн/міс); доплата за роботу на селі - директор РБК (387,00 грн/міс), чотири методисти (1177,00грн/міс), інструктор-методист (240,00 грн/міс.); доплата водієві (543,12 грн/міс), двом техпрацівникам (217,24 грн/міс) і методистам (294,25 грн/міс). Також директору РБК була нарахована премія 967,50 грн/міс.

Були виплачені премії за звання у розмірі 10% посадових окладів балетмейстеру колективу «Горянка» (126,25 грн/міс), керівнику народного танцювального колективу «Горяночка» (126,25 грн/міс), керівнику колективу «Шовкова косиця» (126,25 грн/міс), керівнику народного оркестру «Аркан» (126,25 грн/міс), керівнику кіностудії «Трембіта» (126,25 грн/міс), керівнику циркової студії (126,25 грн/міс), керівнику естрадно-духового оркестру (126,25 грн/міс), керівнику народного вокального ансамблю «Бистрянка» (126,25 грн/міс), керівнику народного аматорського хору РБК (126,25 грн/міс), керівнику квартету «Легіт» (126,25 грн/міс), керівнику духового оркестру (126,25 грн/міс), керівнику танцювального колективу «Візерунок» (126,25 грн/міс), керівнику хору «Феліціо» (126,25 грн/міс), керівнику бального танцю «Едельвейс» (126,25 грн/міс), керівнику оркестру народних інструментів «Козакові струни» (126,25 грн/міс). Крім того балетмейстеру колективу «Горянка» була виплачена премія в розмірі 40% посадового окладу (505 грн/міс), що було описано вище. Також такі премії були виплачені усім керівникам народних колективів району в загальній сумі 2097,25 грн/міс.

Виплачувалась цього року матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань: директору РБК (2092,50 грн), чотирьом методистам (6360,00 грн), інструктору-методисту (1297,50 грн), акомпаніатору (1200 грн), балетмейстеру колективу «Горянка» (1262,50 грн), керівнику народного танцювального колективу «Горяночка» (1262,50 грн), акомпоніатору народного танцювального колективу «Горяночка» (1200 грн), керівнику колективу «Шовкова косиця» (1262,50 грн), акомпоніатору колективу «Шовкова косиця» (1200 грн), керівнику народного оркестру «Аркан» (1262,50 грн), керівнику кіностудії «Трембіта» (1262,50 грн), керівнику циркової студії (1262,50 грн), керівнику естрадно-духового оркестру (1262,50 грн), керівнику народного вокального ансамблю бистрянка (1262,50 грн), керівнику народного аматорського хору РБК (1262,50 грн), акомпоніатору народного аматорського хору РБК (1200 грн), керівнику квартету «Легіт» (1262,50 грн), акомпоніатору квартету «Легіт» (1200 грн), керівнику духового оркестру (1262,50 грн), керівнику танцювального колективу «Візерунок» (1262,50 грн), акомпоніатору танцювального колективу «Візерунок» (1200 грн), керівнику хору «Феліціо» (1262,50 грн), акомпоніатору хору «Феліціо» (1200 грн), керівнику бального танцю «Едельвейс» (1262,50 грн), акомпоніатору бального танцю «Едельвейс» (1200 грн), керівнику оркестру народних інструментів «Козакові струни» (1262,50 грн), акомпоніатору оркестру народних інструментів «Козакові струни» (1200 грн). Також така матеріальна допомога виплачувалась і керівникам народних колективів району, що в сумі складає 59737,50 грн.

У 2011 році фонд заробітної плати у Надвірнянському РБК скаладав 1782999,90 грн.

У 2011 році виплачувалась доплата за інтенсивність директору Надвірнянського РБК в сумі 1068,75 грн/міс; доплата методистам (325,00 грн/міс), водієві (588,12 грн/міс), двом техпрацівникам (235,25 грн/міс), керівнику народного оркестру «Аркан» (279,00 грн/міс). Також реалізовувалась доплата за роботу на селі директору РБК (427,50 грн/міс), методистам (1300,00 грн/міс), інструктору-методисту (265,00 грн/міс). Директору РБК була виділена премія у розмірі 50% посадового окладу (641,25 грн/міс).

Премія у розмірі 30% посадового окладу була виплачена балетмейстеру колективу «Горянка» (418,50 грн/міс),керівнику колективу «Шовкова косиця» (209,25 грн/міс), керівнику квартету «Легіт» (418,50 грн/міс) та керівнику бального танцю «Едельвейс» (279,00 грн/міс).

Була також виплачена премія за звання у розмірі 10% посадового окладу балетмейстеру колективу «Горянка», керівнику народного танцю «Горяночка», керівнику колективу «Шовкова косиця», керівнику народного оркестру «Аркан», керівнику кіностудії «Трембіта», керівнику циркової студії, керівнику естрадно-духового оркестру, керівнику народного вокального ансамблю «Бистрянка», керівнику народного аматорського хору РБК, керівнику квартету «Легіт», керівнику духового оркестру, керівнику танцювального колективу «Візерунок», керівнику хору «Феліціо», керівнику бального танцю «Едельвейс» (кожному в сумі 139,50 грн/міс). Також такі премії були виплачені усім керівникам народних колективів району в загальній сумі 2177,50 грн/міс.

Цього ж року була нарахована допомога на вирішення соціально-побутових питань усім вище перерахованим колективам у розмірі 1395,00 грн кожному, а також акомпоніаторам колективів у розмірі 1325,00 грн. усім колективам району була надана така ж допомога, яка в сумі становила 73883,75 грн.

За І квартал 2013року була реалізована премія до дня працівника культури у розмірі 5042,00 грн, надана матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі 91125,00 грн та здійснена матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань у вигляді 22781,00 грн.

В тому числі, були реалізовані надбавки: за роботу на селі – директору Надвірнянського РБК (585,25 грн/міс), 4-м методистам (1653,00 грн/міс), інструктору-методисту (362,75 грн/міс).

Також надбавки були надані за вислугу років: директору РБК (877,88грн/міс), методистам (2479,50 грн/міс), інструктору-методисту (544,13 грн/міс), акомпоніатору (181,38/міс); народним колективам: п’ятьом акомпоніаторам (1632,38 грн/міс), балетмейстеру (381,75 грн/міс), керівникам чотирнадцяти народних колективів (5586,35 грн/міс); народним сільським колективам: шістьом керівникам у розмірі 1375,97 грн/міс (6-ий розряд), двом керівникам – 725,50 грн/міс (9-ий розряд) і трьом – 1145,25 грн/міс (10-ий розряд).

Надбавки за звання були дані народним колективам: балетмейстеру (190,88 грн/міс), чотирнадцяти керівникам колективів (2539,25 грн/міс); керівникам народних сільських колективів.

Доплати були нараховані технічному працівнику (за дезінфікуючі засоби – 286,75 грн/міс), водієві (надбавка за ненормований робочий день (358,44 грн/міс) і за класність (358,44 грн/міс).

Отже, у Надвірнянському РБК, станом на 2013 рік, фонд заробітної плати становить 2328500, 00 грн.

Отже, найпоширенішим і найдієвішим методом підвищення ефективності праці досі залишається виплата грошових винагород у вигляді премій. Винагороди можуть бути розраховані на забезпечення прибутку, на надання окремих пільг, що відповідають потребам працівників. Це дає змогу не тільки зацікавити останніх в ефективності праці, а й закріпити в конкретному колективі тих, у чиїй праці є потреба.

До методів нематеріальної мотивації, яка застосовується у Надвірнянському районному будинку культури, можна віднести:

 • створення оптимальних умов праці для співробітників: установку нового комп'ютерного устаткування (для зручності написання сценаріїв до проведення свят, фестивалів, конкурсів, створення зручних робочих зон персоналу (кожен колектив має свій кабінет і час проведення репетицій), поліпшення дизайну приміщень, установку сучасних систем кондиціювання і опалення й ін.;
 • оголошення про перемогу в конкурсах;
 • подяки за сумлінну працю, нагородження Почесною грамотою за зайняте місце на конкурсі чи участь у фестивалі;
 • оголошення про День народження кожного працівника зокрема;
 • привітання працівників-жінок з святом 8-го березня;
 • привітання працівників і святкування Дня працівника культури;
 • похвала керівником працівників, які виконали свою роботу вчасно, сумлінно і ефективно.

Найважливішим інструментом нематеріальної мотивації у Надвірнянському РБК є корпоративні свята, особливо з допомогою та участю членів сім'ї співробітників. Існує й таке поняття, як team-building (командоутворення) – згуртування колективу за допомогою спільних поїздок у будинки відпочинку чи санаторії, на екскурсії та участь усіх працівників у загальних святах. Також проводяться наради, презентації та інші акції, створені задля демонстрації успіхів установи та її працівників з участю членів колективу для формування почуття співпричетності персоналу до спільного справі.

Спільні свята у колективі РБК проводяться часто. Це може бути як День працівника культури, так і день народження будь-кого з персоналу. На дошці оголошень завжди є список днів народження працівників на поточний місяць.

Проте, у Надвірнянському РБК перестала реалізовуватись Дошка пошани. Вона мала місце ще у 90-х рр. Її не впроваджують наразі тільки через те, що працівники РБК переважно пенсійного віку і вони не зацікавлені в тому, щоб стати працівником місяця. А молодих спеціалістів дуже мало і для них керівник цього робити не хоче. Це негативно впливає на молодих працівників, бо тільки похвала і спільне свято не реалізує повноцінно нематеріальне стимулювання. І саме тому, що багато працівників пенсійного віку ще досі працюють в даній установі, не сприяє зміні застарілого стилю проведення свят і написання сценаріїв, так як молоде покоління не має можливості щось змінити і взагалі обійняти якусь з посад у Надвірнянському РБК.

Керівник РБК на кожній нараді, яка проводиться у перший понеділок місяця, оголошує найкращого працівника клубної установи та нагороджує його Подякою. Також на кожній нараді керівник нагороджує подяками і грамотами (переважно з премією) керівників колективів, які приймали участь у фестивалях, конкурсах та зайняли призові місця. Це відбувається кожного разу, тому що у Надвірнянському РБК багато колективів, які постійно беруть участь у таких заходах.

Обмін і використання досвіду інших закладів культури районів та області також має місце у Надвірнянському РБК. Працівників відряджають у поїздки до обласних та районних центрів на семінари та огляди. Там працівники культури та методисти зокрема передають таким чином свій досвід один одному. Також до Надвірни приїжджають колективи з інших міст і сіл району та області для збагачення власної автентики та переймання досвіду від колективів РБК.

Висновки. Отже, можна вважати, що матеріальне стимулювання повноцінне і реалізоване досконало у Надвірнянському районному будинку культури. Особливо заохочуються керівники народних колективів і колективів загалом до участі в обласних, районних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, тому що при перемозі чи зайнятому призовому місцю керівник колективу отримує премію. І загалом, керівники позитивно ставляться до участі у масових заходах у Надвірні, завжди підтримують ініціативу до новизни і активній участі у громадських святах. Неекономічні методи мотивації також присутні і використовуються у Надвірнянському районному будинку культури. Проте, вони є зовсім недосконалими і потребують коригування і глибшого вивчення керівником не тільки самої мотивації, але й пізнання потреб особистості (персоналу) у процесі мотивування працівників.

Література

1. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Закон України. – К., 1999. – Т.6.
2. Гандзюк Р. Надвірна. Історичний нарис. – Івано-Франківськ: Сіверсія, 1999. – 276с.
3. Зварчук О. М. Мистецька палітра Надвірнянщини. – ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2012. – 34с.
4. Зварчук О. М. Середньовічні замки та оборонні споруди. – ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. – 13с.
5. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.
6. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: навч. посібник/Л. Е. Орбан-Лембрик. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 544 с. (Альма-матер)
7. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с. (Альма-матер)
8. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник для студентів навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с. (Альма-матер)
9. http://pidruchniki.ws/10810806/menedzhment/
10. http://www.nadrda.gov.ua/node/118

Інформація для цитування: Яченко Л.Р. Психологічні аспекти мотивування працівників Надвірнянського районного будинку культури // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2013/12/yachenko.html


Коментувати не дозволено.