Відбувся успішний захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

Опубліковано 28.02.2015 р. у розділі Новини кафедри

Захист дипломних магістерських робіт виступає заключним етапом підготовки студентів спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування» та «Управління інноваційною діяльністю». 23-26 лютого 2015 року випускники вказаних спеціальностей представили на публічний захист набуті теоретичні знання, продемонстрували здатність аналізувати та узагальнювати результати новітніх наукових досліджень у галузі менеджменту та вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань.

захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

Кожна з представлених на публічний захист магістерських робіт у своєму змісті обов'язково містила сукупність актуальних результатів і нових наукових положень та підтверджувала здатність магістранта виконувати самостійні наукові дослідження, що ґрунтуються на отриманих теоретичних знаннях, практичних уміннях і навичках.

захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

В цілому, результати захисту дипломних робіт магістрів показали достатньо високий рівень підготовки студентів. Середній бал по спец. «Менеджмент організацій та адміністрування» - 4.28 (денна форма навчання), 4.36 (заочна форма), по спец. «Управління інноваційною діяльністю» - 4.48.

захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

Відзначено високий рівень підготовки при захисті студентів Бондара М.А., Колесняка Н.Є., Кучерепи О.В., Каретнікова М.А., Заводяної О.В. (спец. «Менеджмент організацій та адміністрування»), Давиди Н., Пастущака І.М., Стецько М.І. (спец. «Управління інноваційною діяльністю»).

захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

Голова Державної екзаменаційної комісії к.е.н., доц. Кудла Н.Є. відмітив актуальність, новизну, практичну направленість та достатньо високий рівень захисту дипломних робіт магістрів. Голова також зазначив, що підготовка магістрів у Львівській комерційній академії здійснюється на належному рівні та відповідає сучасним вимогам.

Щиро вітаємо наших випускників із успішним захистом магістерських робіт!


Коментувати не дозволено.