Специфіка управління торговельними підприємствами

Специфіка управління торговельними підприємствами

Опубліковано 18.12.2015 р. у розділі Комерційна діяльність

Анотація. У статті досліджено специфіку управління торговельними підприємствами в сучасних умовах.

Ключові слова: підприємство, підприємець, малий бізнес, торговельне підприємство.

Вступ. Роздрібна торгівля - є однією із найважливіших сфер забезпечення населення. У роздрібній торгівлі, як ні в одній іншій галузі господарської системи, сформувалося багате конкурентоспроможне середовище.

Сучасний ринок товарів відрізняється високою насиченістю товарів та послуг, товарного дефіциту практично нема. Бюрократична система розподілу товарів повністю замінена відносинами вільної купівлі/продажу продуктів. Динаміка кількості і структури продажу товарів і послуг поступово набуває все більш стабільний та непохитний характер.

Основна частина. На підприємстві роздрібної торгівлі завершується кругообіг коштів, вкладених у виробничі засоби споживання, відбувається перетворення товарної форми вартості у грошову і для відновлення виробництва товарів створюється економічна основа. Тут відбуваються постійні якісні та кількісні зміни, викликані застосуванням найновішої технології, вдосконаленням обладнання та техніки, а також методів управління, що забезпечують підвищення ефективності роботи торгових підприємств та культури торгівлі.

Торговельне підприємство - це основна ланка сфери обігу, яка володіє господарською та юридичною самостійністю, яка здійснює просування товарів від виробника до споживачів за допомогою системи купівлі/продажу і реалізує особисті інтереси отримання прибутку чи збільшення обсягів продажу представлених на ринку товарів за рахунок задоволення потреб громадян.

Як можна перемогти у конкурентів? Потрібно зробити товари та послуги, що пропонуються клієнтам, більш привабливими, ніж у конкурентів. Також повинен якісно та відповідально працювати маркетинговий відділ. А також політика ціни, збільшення асортименту, покращення якості товарів і скорочення часу обслуговування клієнтів та забезпечення обслуговування товарів після покупки при поломці, знижки постійним клієнтам - це тільки невелика частина методів, якими можна користуватися на практиці.

При цьому потрібно не забувати, що пошук і реалізація тих чи інших конкретних переваг – це є одне із найважливіших завдань працівників організації. Для того, аби вижити і процвітати, підприємству необхідно мати і регулярно отримувати необхідне число працівників з належним рівнем кваліфікації.

У непростих умовах української сфери оподаткування виживають ті підприємства, які найкращим чином використовують наявні в нього ресурси для отримання максимальної кількості прибутку. Одним із вирішальних факторів є правильна організація торговельних процесів (рис. 1).

Організація торговельних процесів

Рис. 1. Організація торговельних процесів

 
Найбільш поширеною серед приватних підприємців формою організації середнього та малого бізнесу є створення юридичних осіб у формі товариств з обмеженою відповідальністю чи приватне підприємство чи фізична особа підприємець. Будучи найбільш доступною формою організації «серйозного» бізнесу, товариства з обмеженою відповідальністю часто створюються або однією особою, або декількома особами на основі спільних економічних цілей і взаємної довіри. Приватне підприємство, так само як і товариство з обмеженою відповідальністю, створюється однією особою чи групою осіб. Фізична особа підприємець- одна особа. Товариство з обмеженою відповідальністю - звичайна і найбільше поширена в нормальному майновому обороті форма колективної підприємницької діяльності. Ця форма є універсальною, в її рамках може здійснюватися практично будь-яка професійна підприємницька діяльність - виробнича, торгова, посередницька, страхова і т.д.

Ця організаційно-правова структура забезпечує, на відміну від статусу приватного підприємця, збереження особистого майна засновника від конфіскації за підприємницьким боргами. Здобула собі популярності відносною простотою створення організації, при якій не потрібно реєстрації та випуску цінних паперів, акцій та вимоги є мінімальними щодо розміру та порядку оплати статутного капіталу, відносно проста структура управління, і, як наслідок, низькі витрати на стартовому етапі бізнесу, а також мінімальний статутний капітал.

Будь-яка організація являє собою соціальну та технічно-економічну систему, описати яку можливо, якщо визначити характер її взаємодії із зовнішнім середовищем, характер взаємодії підрозділів організації один за одним, а також взаємодія індивідуума з організацією. Важливе місце в цьому займає структура організації, за допомогою якої, або через яку ця взаємодія здійснюється.

Структура управління є сукупністю спеціалізованих функціональних підрозділів, взаємопов'язаних у процесі обґрунтування, вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.

Основними елементами структури організації являються:

  1. рівні управління;
  2. ланки управління та його підрозділи;
  3. зв'язки управління.

Таким чином, товариства з обмеженою відповідальністю є досить зручними для заснування своєї особистої справи. Можна розділити обов'язки ведення бізнесу із особою, якій довіряєш. І особисте майно не відберуть, якщо бізнес прогорить.

Проте, є і недоліки, такі як обов'язкова наявність Статутного капіталу, Статуту , юридичної адреси, печатки і ще різних внутрішніх розпорядчих документів.

Висновки. На наш погляд, в даний час, для відкриття власної справи, краще зареєструватися як фізична особа підприємець. Немає необхідності складання статуту, формування статутного капіталу ти штату працівників і т.д.

Список використаних джерел

1. Томилов В.В. Песоцкая Е.В. Маркетинг в системе предпринимательства. - СПб.: Геликон Плюс, 2000. - 520 с.
2. Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка. – М.: Экономика, 1998. – 150 с.
3. Буров В.П., Морошкин В.А., Ушаков В.А. Стратегия управления фирмой: Моделирование. Практикум. Деловая игра. - М.: ЦИПККАП, 2002.- 321 с.
4. Болдырев Ю.Н. Покупатель и магазин. - М.: Сов. Россия, 1988. - 110 с.
5. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли. - М.: Дашков и Ко, 2000. - 184 с.
6. Памбухчиянц О. В. Организация технология и проектирование торговых предприятий. - М.: Маркетинг, 1998. - 320 с.
7. Поршнев А.Г. Управление организацией. - М.: Инфра-М, 2003. - 528 с.

Інформація для цитування: Бородата О. Специфіка управління торговельними підприємствами // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2015/12/borodata-2.html


Коментувати не дозволено.