Секційне засідання наукової конференції «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції»

Опубліковано 15.05.2016 р. у розділі Новини кафедри

Уже традиційним стало проведення щорічної конференції професорсько-викладацького складу в університеті. Цьогорічна конференція у Торговельно-економічному університеті присвячена проблемам економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції.

В рамках зазначеної проблематики 14 травня 2016 року відбулося секційне засідання з менеджменту, на якому обговорювалися актуальні питання сьогодення, пов’язані з певними управлінськими аспектами.

Секційне засідання наукової конференції «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції»

Із вступним словом виступив завідувач кафедри менеджменту, д.е.н, проф. Єлейко В.І., який привітав усіх членів конференції та побажав плідної праці.

Д.е.н., проф. Скрипко Т.О. у своєму науковому виступі розкрила можливості та принципи ефективного використання ресурсів в організації.

д.е.н. Скрипко Т.О.

У доповіді к.е.н., заступника декана товарознавчо-комерційного факультету Миронова Ю.Б. закцентовано увагу на значенні інформації про банківські рейтинги для макроекономічної стабілізації національної економіки.

к.е.н. Миронов Ю.Б.

Тенденції та чинники розвитку соціальної відповідальності та соціального партнерства вітчизняного бізнесу визначено доц. к.е.н. Колянко О.В.

к.е.н., доц. Колянко О.В.

Доц., к.е.н. Коцупеєм В.М. розглянуто теоретичні аспекти дослідження сфери послуг дозвілля і розваг.

к.е.н., доц. Коцупей В.М.

К.е.н., доц. Свидрук І.І. розглянула питання надання послуг у міжнародному туризмі.

к.е.н., доц. Свидрук І.І.

Організаційні аспекти діяльності вітчизняних підприємств туристичної сфери в умовах кризи визначено у доповіді доц., к.е.н. Фединець Н.І.

к.е.н., доц. Фединець Н.І.

Старший викладач кафедри менеджменту Гонська М.Р. охарактеризувала мотиваційні аспекти в сучасному туризмі.

ст.викл. Гонська М.Р.

Провідним фахівцем кафедри менеджменту, студенткою-магістранткою Максимюк Софією названо чинники впливу на економічну безпеку підприємства роздрібної торгівлі.

Максимюк Софія

В обговоренні важливих проблем менеджменту в євроінтеграційних умовах взяли участь аспіранти кафедри менеджменту Ясінська Ю.Р. (Тема доповіді: «Механізм стратегічного управління комунікаціями для підтримки позитивної ділової репутації підприємства»), Косарєв М.Г. (Тема доповіді: «Європейська система підтримки стандартів і перспективи її імплементації в Україні»), Анісімов В.А. (Тема доповіді: «Бюджетна політика в умовах децентралізації бюджетних відносин»).

Усі доповіді супроводжувалися активним обговореннями членів секційного засідання конференції.

Д.е.н., проф. Єлейко В.І. підвів підсумки секційного засідання конференції професорсько-викладацького складу, подякував за жваві наукові дискусії та побажав плідної праці на «науковій ниві».Коментувати не дозволено.