Значний науковий внесок в креативний менеджмент доцента Ірени Свидрук

Опубліковано 28.08.2017 р. у розділі Новини кафедри

У сучасному динамічному житті все більше місця займають нові непрогнозовані події. Неготовність до їх сприйняття часто обумовлена лише традиційним навчанням та вмінням думати логічно, проте шаблонно.
Для успішної роботи в умовах зростання невизначеності та протирічь соціально-економічного розвитку, необхідно, окрім інформаційно-логічної парадигми сприйняття оточуючого світу, опановувати парадигму розуміння творчості та креативності.

З цією метою протягом останніх п’яти років к.е.н., доцент кафедри менеджменту Свидрук Ірена Ігорівна підготувала та видала 5 наукових видань з креативного менеджменту.

Creative management: theoretical foundations (Теоретичні основи креативного управління) – монографія на англійській мові вийшла в Польщі у 2017 р., 143 стор.

Монографія призначена для студентів та аспірантів, викладачів, наукових керівників дисертацій та практиків менеджменту в економічній сфері та активних особистостей. В монографії присутній творчий оригінальний підхід до розуміння сучасності та бачення сучасної організації та соціально-економічного розвитку в цілому шляхом активізації гуманної творчої діяльності людини.

Креативний менеджмент: навчальний посібник на казахській мові видано в Алма-Аті у 2017 р., 357 стор., тираж 1000 екз.

У цьому посібнику по креативному менеджменту, крім теоретичного викладу матеріалу, наведені способи та методи проведення тренінгів менеджерів, інженерів, підприємців для підвищення рівня їх конструктивної творчості та активності шляхом комбінування різних концепцій креативності та евристичності.

Креативний менеджмент: навчальний посібник на англійській мові видано в Алма-Аті у 2017 р., 310 стор., тираж 1000 екз.

Креативний менеджмент: навчальний посібник на російській мові видано в Караганді у 2016 р., 319 стор., тираж 500 екз.

У цьому навчальному посібнику по креативному менеджменту, унікальному для Казахстану, викладені шляхи переходу навчання менеджерів та інших фахівців від традиційного до творчого мислення та діяльності. Наведені методи формування та розвитку творчої особистості та мотивування цих процесів.

Креативний менеджмент: навчальний посібник (з Грифом МОН України) видано в Києві у 2012 р., 222 стор., тираж 500 екз.

У своєму першому одноосібному навчальному посібнику по креативному менеджменту Ірена Свидрук висвітлила засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглянуто теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду в цьому порівняно новому напрямку менеджменту.

Сподіваємося, що ці видання з креативного менеджменту дозволять студентам та іншим читачам отримати необхідні знання, виявити і розвинути якості, навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця.

Будьте успішними та креативними!Коментувати не дозволено.