Проведення первинної акредитаційної експертизи ОПП “Менеджмент” спеціальності “Менеджмент”

Опубліковано 20.12.2018 р. у розділі Новини кафедри

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. за № 2852-л “Про проведення акредитаційної експертизи” у період з 19 грудня 2018 р. по 21 грудня 2018 р. на кафедрі менеджменту працює експертна комісія у такому складі:
Шинкаренко Володимир Григорович - професор кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Солоха Дмитро Володимирович декан факультету економіки Донецького державного університету управління, доктор економічних наук, доцент, член комісії;
Філиппова Світлана Валеріївна - директор Інституту бізнесу, економіки і інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, доктор економічних наук, професор, член комісії.

Комісія розглядає подані матеріали та перевіряє на місці діяльності Львівського торговельно-економічного університету щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” зі спеціальності 073 “Менеджмент” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.Коментувати не дозволено.