Відбувся розгляд і попередня експертиза докторської дисертації к.е.н., доц. О.О. Трут

Опубліковано 18.12.2018 р. у розділі Новини кафедри

18 грудня 2018 р. відбувся міжвузівський науковий семінар для розгляду і попередньої експертизи докторської дисертації Трут О.О. - к.е.н., доц., завідувача кафедри менеджменту.
Тема дисертаційної роботи, поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), – “Управління результативністю організації: теоретико-методологічні і прикладні засади”.
Науковий консультант Петрович Й. М. - д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту організацій НУ “Львівська політехніка”.

Відповідно до наказу персональний склад учасників семінару був таким:
д.е.н., проф. Барна М. К.; д.е.н., проф. Семак Б. Б.; д.е.н., проф. Мізюк Б. М.; д.е.н., проф. Апопій В. В.; д.е.н., проф. Єлейко В. І.; д.е.н., проф. Башнянин Г. І.; д.е.н., проф. Дайновський Ю. А.; д.е.н., проф. Міценко Н. Г.; д.е.н., проф. Міщук І П.; д.е.н., проф. Васильців Т. Г.; д.е.н., проф. Флейчук М. І.; д.е.н.. проф. Петрович Й. М.; д.е.н., проф. Кундицький О. О.; д.е.н.. проф. Юринець 3. В.; д.е.н., проф. Подольчак Н. Ю.; к.е.н., доц. Свидрук І. І.; к.е.н., доц. Кудла Н. Є.; к.е.н., доц. Колянко О. В.; к.е.н„ доц, Коцупей В. М.
Керівником наукового семінару був д.е.н., проф. Семак Б. Б., секретарем - к.е.н., доц. Свидрук І.І.

Після доповіді, яка супроводжувалася мультимедійною презентацією основних результатів дослідження, відбулося жваве обговорення наукових результатів. Було задано багато питань, на які О. О. Трут дала вичерпні відповіді.
Виступили експерти: д.е.н., проф. Міщук І. П. (завідувач кафедри підприємництва, торгівлі і логістики ЛТЕУ), д.е.н.. проф. Васильців Т. Г. (професор кафедри фінансів, кредиту та страхування; заступника директора Регіональної філії Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові), д.е.н. проф. Подольчак Н. Ю. (завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту НУ «Львівська політехніка»). Всі експерти одноголосно відзначили високий рівень роботи, висловили свої бачення щодо можливого вдосконалення деяких проблем дисертаційного дослідження та побажали О. О. Трут успіхів на науковій ниві й подальших творчих здобутків!
Висновок міжвузівського наукового семінару:
з урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Трут О. О., її дисертаційна робота “Управління результативністю організації: теоретико-методологічні і прикладні засади” рекомендується до подання для розгляду у спеціалізовану Вчену раду.

Кафедра менеджменту щиро вітає шановну та дорогу Ольгу Олексіївну, свого любимого завідувача, науковця високого рівня, Людину з великої літери! Ми Вами пишаємося та бажаємо швидкого захисту, здоров'я та наснаги!Коментувати не дозволено.