Вийшла з друку монографія доц. І. І. Свидрук

Опубліковано 25.12.2018 р. у розділі Новини кафедри

В кінці 2018 р. вийшла монографія доц. Свидрук І.І. «Концептуально-методологічні основи розвитку креативного менеджменту національного господарства України».

У монографії визначаються теоретико-методологічні та науково-прикладні основи побудови концептуальної платформи формування процесів становлення та розвитку креативного менеджменту національного господарства України в період глобалізаційних і постіндустріалізаційних трансформацій світового економічного простору. Систематизовано структурні особливості креативного менеджменту на мікро- та макрорівнях. Здійснено системний аналіз методологічного апарату дослідження ефективності креативного менеджменту на всіх рівнях ієрархії економічної системи. Окреслено стратегічні пріоритети розвитку наукового сектору для забезпечення креативного прориву.
Для наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів і викладачів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, а також тих, хто цікавиться проблемами становлення та розвитку креативного менеджменту.
Монографія містить 450 с. (26,16 д.а.)Коментувати не дозволено.