Відбувся розгляд і попередня експертиза докторської дисертації к.е.н., доц. І.І. Свидрук

Опубліковано 08.02.2019 р. у розділі Новини кафедри

7 лютого 2019 р. відбувся міжвузівський науковий семінар для розгляду і попередньої експертизи докторської дисертації Свидрук І.І. - к.е.н., доц., кафедри менеджменту.
Тема дисертаційної роботи, поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка
та управління національним господарством, – “Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації”.
Науковий консультант Мізюк Б. М. – д.е.н., професор.

Відповідно до наказу персональний склад учасників семінару був таким:
д.е.н., проф. Барна М. К.; д.е.н., проф. Семак Б. Б.; д.е.н., проф. Мізюк Б. М.; д.е.н., проф. Апопій В. В.; д.е.н., проф. Єлейко В. І.; д.е.н., проф. Башнянин Г. І.; д.е.н., проф. Дайновський Ю. А.; д.е.н., проф. Міценко Н. Г.; д.е.н., проф. Міщук І П.; проф. Кундицький О. О.; д.е.н.. проф. Юринець 3. В.; д.т.н., проф. Ємченко І. В.; д.е.н., проф. Шульц С. Л.; д.е.н., проф. Павленчик Н. Ф.; к.е.н., проф. Трут О. О.; к.е.н., доц. Коцупей В. М.; к.е.н., доц. Колянко О. В.; к.е.н., доц. Кудла Н. Є.

Керівником наукового семінару був д.е.н., проф. Семак Б. Б., секретарем - к.е.н., доц. Коцупей В. М.

Після доповіді, яка супроводжувалася мультимедійною презентацією основних результатів дослідження, відбулося жваве обговорення наукових результатів. Було задано багато питань, на які І. І. Свидрук дала вичерпні відповіді.

Виступив науковий консультант проф. Мізюк Б. М.

Виступили експерти:
1. д.е.н., професор Апопій В.В.

2. д.е.н.професор Кундицький О. О. (завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка)

3. д.е.н., професор Шульц С. Л. (завідувач відділу регіональної економічної політики Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові).

Всі експерти одноголосно відзначили високий рівень роботи, висловили свої бачення щодо можливого вдосконалення деяких проблем дисертаційного дослідження та побажали І.І. Свидрук успіхів на науковій ниві й подальших творчих здобутків.
Також виступили всі бажаючі.

Висновок міжвузівського наукового семінару:
з урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Свидрук І.І., її дисертаційна робота “Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації” рекомендується до подання для розгляду у спеціалізовану Вчену раду.Коментувати не дозволено.