Відкрита загальноуніверситетська лекція на тему «Управління і проектування якості надання послуг»

Опубліковано 25.11.2019 р. у розділі Новини кафедри

25 листопада 2019 р. відбулася загальноуніверситетська відкрита лекція доцента кафедри менеджменту Кудли Н. Є. з дисципліни “Менеджмент підприємств” на тему “Управління і проектування якості надання послуг” для студентів 3 курсу спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” (ОПП “Готельно-ресторанна справа”)

На лекцію були запрошені викладачі та аспіранти університету.

Під час лекції було оглянуто три питання: загальні відомості про якість і шляхи її забезпечення; підходи до вимірювання показників якості туристичних послуг; оцінка якості надання послуг – спроба визначення рівня задоволеності споживача сільського туризму визначених садиб Закарпатської області. Значна увага лектором була приділена основним причинам зацікавлення якістю у виробничій діяльності та основним параметрам оцінки якості туристичних послуг. Цінними для кращого запам’ятовування навчального матеріалу були особисті приклади лектора щодо забезпечення якості послуг. Прикладним аспектом лекції була оцінка чинників формування якості послуг агротуристичної садиби.

Основним навчально-методичним забезпеченням лекції є два підручники доц. Кудли Н. Є.:

1. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник. – К. : Знання, 2012. – 343 с.
2. Кудла Н.Є. Управління якістю в туризмі підручник. – К. : Центр уч.літ, 2015. – 312 с.

В обговоренні відкритої лекції прийняли участь: проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б.; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В. В.; заступник декану факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Донцова І. В.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, професор Мізюк Б. М.; завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, професор Ємченко І. В.; завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, професор Копилюк О. І.; завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, професор Черкасова С. В.; завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професор Міщук І. П.; завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент Блащак І. М.; завідувач кафедри менеджменту, професор Трут О. О.; професор кафедри менеджменту Єлейко В. І.; професор кафедри менеджменту Свидрук І. І., доцент кафедри менеджменту Колянко О. В.; доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Ящук В. І.; доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Попович Н. І.; доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Терешкевич Н. А.; доцент кафедри харчових технологій Давидович О. Я.; доцент кафедри харчових технологій Палько Н. С.

Під час обговорення всі виступаючі відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеної лекції, її актуальність та прогресивність, прикладний характер, фаховість, доступність та легкість для розуміння, відповідність робочій програмі та сучасним вимогам до організації навчального процесу.Коментувати не дозволено.