Підсумкова атестація зі спеціальності «Менеджмент»

Опубліковано 20.06.2020 р. у розділі Новини кафедри

19 червня 2020 року в університеті завершилася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності «Менеджмент». Згідно вимог Тимчасового порядку організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти в умовах карантину вона проходила дистанційно : в режимі відеоконференції із застосуванням навчальної платформи Moodle, онлайн-платформи ZOOM, Viber-груп та електронної пошти.
Екзаменаційна комісія працювала у такому складі:
Голова - д. е. н., проф. кафедри менеджменту організацій національного університету «Львівська політехніка» Петрович Й. М.; члени комісії – проф. Трут О.О., доц. Коцупей В. М., доц. Колянко О. В. та секретар Уська А. М.

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня успішно здали комплексний іспит з дисциплін «Менеджмент», «Управління персоналом», «Операційний менеджмент», «Самоменеджмент», «Управління інноваціями», «Теорія організації», «Адміністративний менеджмент».
Рішенням Екзаменаційної комісії за результатами здачі комплексного кваліфікаційного іспиту всім студентам присвоєно кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» ОПП «Менеджмент».Коментувати не дозволено.