Вийшла колективна монографія «Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України»

Вийшла колективна монографія «Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України»

Опубліковано 07.07.2020 р. у розділі Новини кафедри

Професорсько-викладацьким складом шести університетів підготовлено та видано колективну монографію «Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України».

Авторами монографії є М. Ю. Барна (Львівський торговельно-економічний університет (ЛТЕУ), М. А. Кальницька (Ужгородський національний університет, О. Ю. Клепанчук (Львівський національний університет імені Івана Франка) , І. О. Корчинський (Львівський державний університет внутрішніх справ), Р. П. Підлипна (Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету), І. І. Свидрук (ЛТЕУ), Б. Б. Семак (ЛТЕУ), О. Г. Сидорчук (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ЛРІДУ), О. О. Трут (ЛТЕУ), Ю. І. Турянський (ЛРІДУ).

Автори монографії щиро вдячні рецензентам:
І. Г. Брітченко (завідувачу кафедри фінансів Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, доктору економічних наук, професору); І. П. Мойсеєнко (професору кафедри фінансів Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України, доктору економічних наук, професору); І. В. Федуловій (професору кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету, доктору економічних наук, професору).
Львів : Вид-во ЛТЕУ, ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. — 502 с.
ISBN 978-617-602-268-8

У монографії узагальнено теоретичні засади та запропоновано нове вирішення науково-практичного завдання багатогранного висвітлення соціально-економічних аспектів ефективного розвитку економічної системи України. Аналізуються соціально-економічні механізми потенціалу розвитку внутрішнього ринку, фактори управління результативністю діяльності його суб’єктів та вплив податкового регулювання на ефективність його функціонування. Досліджуються засадничі положення становлення багаторівневої системи соціальної безпеки, зокрема вплив податкового навантаження на макроекономічні показники, розвиток громадянського суспільства як суб’єкта інституційного регулювання, основні принципи державної політики у сфері соціального захисту населення, цільові пріоритети системно-структурної трансформації соціальної сфери України. Проаналізовано структурні складники інноваційної трансформації вітчизняної економіки, орієнтири та стимули розбудови національної інфраструктури, стратегічні напрями регуляторної політики та механізми реалізації стратегії забезпечення соціальної безпеки України. Запропоновано шляхи покращення інституційного забезпечення інноваційної трансформації внутрішнього ринку.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.Коментувати не дозволено.