Перша відкрита загальноуніверситетська лекція в режимі он-лайн професора кафедри менеджменту Ірени Свидрук

Перша відкрита загальноуніверситетська лекція в режимі он-лайн професора кафедри менеджменту Ірени Свидрук

Опубліковано 26.11.2020 р. у розділі Новини кафедри

12 листопада 2020 року д.е.н., професором кафедри менеджменту Свидрук І. І. вперше проведено загальноуніверситетську відкриту лекцію в режимі он-лайн на тему “Керівник як лідер креативного менеджменту” для магістрів спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) з навчальної дисципліни "Креативний менеджмент".

Під час викладення лекційного матеріалу були висвітлені питання особливостей процесів мислення керівника, формування інноваційного стилю управління, лідерства у процесах ухвалення рішень. Лектором дано характеристику здібностей, що впливають на ефективність управлінської діяльності, охарактеризовано риси лідера керівника, розглянуто відмінності між лідерами формальними та не формальними, охарактеризовано важливі специфічні якості креативного лідера для формування інноваційного стилю управління тощо. Студентам була запропонована анкета для виявлення креативного потенціалу на основі визначення параметрів особливостей процесів мислення.
Значна частина матеріалу мультимедійної презентації, що супроводжувала лекцію, побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування «за аналогією», що сприяє набуттю низки загальних та фахових компетентностей та ефективному управлінню уявою здобувачів вищої освіти.

На відкритій лекції були присутні: перший проректор, д.е.н., проф. Барна М. Ю.; проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. Семак Б. Б.; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.; завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., доц. Трут О. О.; професор кафедри менеджменту, д.е.н., доц. Свидрук І. І.; завідувач кафедри економіки, д.е.н., проф. Міценко Н. Г.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, д.е.н., проф. Мізюк Б. М.; завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., проф. Дайновський Ю. А.; зав. кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, д.т.н., проф. Ємченко І. В.; завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, д.е.н., проф. Копилюк О. І.; професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, д.е.н., доц. Мельник І. М.; професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, к.с.-г.н., доц. Шестопал Г. С.; доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доц. Коцупей В. М.; доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доц. Колянко О. В.; доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доц. Фединець Н. І.; заступник завідувача відділу моніторингу якості освіти та акредитації Колесник Л. В.
Під час обговорення присутні відзначили високий професіоналізм та педагогічну майстерність лектора, а також важливість представленого лекційного матеріалу для здобуття магістрами необхідних компетентностей для професійної діяльності за обраною спеціальністю. Також було відмічено прогресивний інноваційний формат проведення лекції, її високий науково-теоретичний та методичний рівень, її актуальність та креативність. Студенти активно приймали участь у лекції, наводили приклади. Лектор повністю розкрив зміст кожного питання, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.
Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на належному науково-теоретичному і методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.Коментувати не дозволено.