Вийшов з друку підручник «Організаційна поведінка»

Вийшов з друку підручник «Організаційна поведінка»

Опубліковано 23.09.2022 р. у розділі Новини кафедри

У видавництві Львівського торговельно-економічного університету вийшов з друку підручник «Організаційна поведінка». Авторами є викладачі факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету, професори Ірена Свидрук, Юрій Турянський та доцент Юрій Миронов.

підручник Організаційна поведінка

У підручнику обґрунтовано концепцію організаційної поведінки у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища. Розглянуто основні теорії і моделі організаційної поведінки, механізми формування поведінкової активності. Значну увагу приділено питанням організаційного розвитку та управління змінами в організаційній поведінці.

Короткий зміст видання

Тема 1. Концепція організаційної поведінки. Технологічні, управлінські та соціальні аспекти організаційної поведінки
Тема 2. Індивідуальний рівень організаційної поведінки. Теорія інтересів і закон оптимальної поведінки
Тема 3. Модель взаємодії людини й організаційного оточення. Критеріальна основа поведінки
Тема 4. Сегменти організаційної поведінки. Позиція, сприйняття й обґрунтування поведінки
Тема 5. Поняття і форми трудової поведінки. Механізм формування поведінкової активності
Тема 6. Посадова модель поведінки. Навчання поведінці
Тема 7. Організаційна культура
Тема 8. Організаційний розвиток та управління змінами в організаційній поведінці

Підручник адресований здобувачам вищої освіти, аспірантам, науковцям, підприємцям та усім зацікавленим.

підручник Організаційна поведінка авторів Свидрук Турянський Миронов

Авторський колектив висловлює щиру подяку рецензентам за увагу та науковий інтерес до підручника «Організаційна поведінка»:

  • Штулер І. Ю. – докторці економічних наук, професорці, проректорці з наукової роботи Національної академії управління (м. Київ);
  • Семаку Б. Б. – доктору економічних наук, професору, проректору з наукової роботи Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів);
  • Бріскіну Ю. А. – кандидату психологічних наук, доктору наук з фізичного виховання і спорту, професору, Заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів).


Коментувати не дозволено.