Гаранти ОПП «Менеджмент» першого та другого рівнів вищої освіти прийняли участь у засіданні круглого столу на тему “Оновлення змісту освітніх компонент: сучасні виклики в економіці України”

Опубліковано 10.04.2023 р. у розділі Новини кафедри

6 квітня гарант ОПП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, завідувачка кафедри менеджменту проф. Ольга Трут та гарант другого (магістерського) рівня вищої освіти проф. Ірена Свидрук прийняли участь в обговоренні питань оновлення змісту освітніх компонент у форматі круглого столу. За результатами участі, отримали Сертифікати.

Оновлення змісту освітніх компонент

Оновлення змісту освітніх компонент

Мета засідання - покращення якості освітніх послуг університету через оновлення змісту освітніх компонент, що пропонуються здобувачам вищої освіти, з врахуванням реалій сучасного стану економіки України та перспектив її відновлення.
Перед учасниками виступила перший проректор, проф. Барна М.Ю. В своїй доповіді вона акцентувала на тих викликах, які стоять перед країною, та важливості підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних відповідати на ці виклики та відновлювати економіку на інноваційних засадах. Особливу увагу було приділено важливості формування у здобувачів soft skills в умовах війни.
Гарант ОПП «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти проф. Свидрук І. І. відмітила, що якісні зміни в ОПП якраз і забезпечать необхідний розвиток soft skills. Так, оновлена обов’язкова компонента «Психологія та лідерство» збагатить здобувачів знаннями та навичками розвитку емпатії, саморегуляції та відновлення ментальної сфери та допомоги іншим за рахунок розуміння як працює наш емоційний інтелект.
Проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. наголосив на необхідності відображення в освітніх компонентах результатів наукових досліджень викладачів та їх участі в науково-дослідних темах і дослідницьких проєктах, в т.ч. міжнародних, які виконуються на кафедрах ЛТЕУ.
До дискусії долучилися всі учасники «Круглого столу». Жвавий інтерес у присутніх викликали пропозиції ректора, проф. Куцика П.О. щодо змістового наповнення дистанційних курсів, підтримання в актуальному стані рекомендованих за освітніми компонентами джерел, відображення в них унікальності освітніх програм, галузевого та регіонального аспектів.
Свої рекомендації щодо напрямів покращення освітніх компонент та освітнього процесу загалом за результатами узагальнення акредитаційних експертиз освітніх програм висловила завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації, проф. Медвідь Л.Г.
Проведення круглого столу завершилося формулюванням конкретних рекомендацій з оновлення освітніх компонент під час підготовки до нового навчального року.Коментувати не дозволено.