Цінний досвід проф. О. О. Трут у розробленні та експертизі завдань ЄФВВ

Цінний досвід проф. О. О. Трут у розробленні та експертизі завдань ЄФВВ

Опубліковано 27.08.2023 р. у розділі Новини кафедри

Сертифікат Трут

Завідувачка кафедри менеджменту ЛТЕУ, д.е.н., проф. Трут О.О. пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ, а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄФВВ предметного тесту з управління та адміністрування.
Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин
Досягнуті результати навчання:
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією;
- знання структури тестового завдання;
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору;
- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума;
- розуміння процедури рецензування тестового завдання;
- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування;
- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань.Коментарі

Додати або змінити свій аватар можна через систему GrAvatar
  1. Ще немає коментарів.
  1. Немає ще трекбеків.