Вовчак О.Д., Колянко О.В., Чікіта І.Б. Аналіз інвестиційних проектів

Вовчак О.Д., Колянко О.В., Чікіта І.Б. Аналіз інвестиційних проектів

Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2010. - 260 с.

Навчальний посібник з курсу "Аналіз інвестиційних проектів" призначений для самостійної роботи студентів над тематикою навчальної дисципліни, більш ефективного засвоєння матеріалу. Посібник включає програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, ситуаційні завдання та методичні поради до їх вирішення, контрольні тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та для: складання заліку чи іспиту, список основної і додаткової літератури.

Призначений для студентів напрямів підготовки "Фінанси і кредит", "Менеджмент", для аспірантів, фахівців у галузі фінансів і банківської справи та менеджменту.

Вовчак О.Д., Колянко О.В., Чікіта І.Б. Аналіз інвестиційних проектів

Зміст

Вступ
Навчальна програма дисципліни "Аналіз інвестиційних проектів"
Плани семінарських та практичних занять

Модуль 1. Концептуально-методичні засади аналізу інвестиційних проектів

Тема 1. Поняття та види інвестиційних проектів
Тема 2. Концептуальні основи та методичний інструментарій аналізу інвестиційних проектів
Тема 3. Розробка та обґрунтування інвестиційних проектів
Тема 4, 5. Аналіз проектно-кошторисної документації та ціноутворення в інвестиційній сфері
Тема 6. Функціональний аналіз умов і наслідків реалізації інвестиційного проекту

Модуль 2. Аналіз і оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів

Тема 7. Фінансовий аналіз та оцінка інвестиційної привабливості підприємства
Тема 8. Бюджетування проекту та оцінка вартості джерел фінансування
Тема 9. Аналіз і оцінка ефективності інвестиційних проектів
Тема 10. Аналіз і оцінка ризиків інвестиційних проектів
Тема 11. Аналіз і оцінка ефективності фінансових інвестицій.
Тема 12. Аналіз портфеля фінансових інвестицій

Навчальні завдання
Тестові завдання
Тематика рефератів
Перелік питань для іспиту
Список рекомендованої літератури
Додатки