Єлейко В.І., Миронов Ю.Б. Демчишин М.Я., Боднар Р.Д. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств

Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. - 220 c.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні засади економетричного аналізу інноваційної діяльності підприємств. Посібник поєднує опорний конспект лекцій за кожною з передбачених тем, методичні вказівки до самостійного вивчення, методику розв’язування задач прикладного характеру у програмі "Microsoft Office Excel", тестові завдання.

Навчальний посібник призначено для магістрів спеціальності 073 "Менеджмент", а також може бути корисний аспірантам, викладачам, науковцям.

Присвячується до 200-річчя з дня заснування Львівського торговельно-економічного університету.

Єлейко В.І., Миронов Ю.Б. Демчишин М.Я., Боднар Р.Д. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств

Зміст

Вступ

Тема 1. Інноваційна діяльність підприємств як об’єкт економетричного аналізу
1.1. Сутність інноваційної діяльності
1.2. Управління інноваційною діяльністю
Методичні вказівки до самостійного вивчення теми
Тести

Тема 2. Основи економетричного моделювання інноваційної діяльності підприємств
2.1. Елементи математичного моделювання інноваційної діяльності підприємств
2.2. Етапи економетричного моделювання інноваційної діяльності підприємств
Методичні вказівки до самостійного вивчення теми
Тести

Тема 3. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств на основі лінійної регресії
3.1. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств на основі парної лінійної регресії
3.2. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств на основі множинної лінійної регресії
Методичні вказівки до самостійного вивчення теми
Методичні вказівки до розв’язування задач у середовищі Excel
Тести

Тема 4. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств на основі нелінійної регресії
4.1. Аналіз інноваційної діяльності підприємств на основі нелінійної парної моделі регресії
4.2. Аналіз діяльності підприємств за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа
Методичні вказівки до самостійного вивчення теми
Методичні вказівки до розв’язування задач у середовищі Excel
Тести

Тема 5. Вплив мультиколінеарності на моделювання інноваційної діяльності підприємств
5.1. Проблема мультиколінеарності
5.2. Виявлення мультиколінеарності в економетричній моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера
5.3. Способи усунення мультиколінеарності. Метод головних компонентів
Методичні вказівки до самостійного вивчення теми
Методичні вказівки до розв’язування задач у середовищі Excel
Тести

Тема 6. Вплив гетероскедастичності на моделювання інноваційної діяльності підприємств
6.1. Проблема гетероскедастичності
6.2. Перевірка наявності гетероскедастичності в економетричній моделі
6.3. Усунення гетероскедастичності
6.4. Параметризація моделей з гетероскедастичними залишками
Методичні вказівки до самостійного вивчення теми
Методичні вказівки до розв’язування задач у середовищі Excel
Тести

Тема 7. Вплив автокореляції залишків на моделювання інноваційної діяльності підприємств
7.1. Проблема автокореляції залишків
7.2. Перевірка наявності автокореляції залишків
7.3. Параметризація моделей з автокорельованими залишками
Методичні вказівки до самостійного вивчення теми
Методичні вказівки до розв’язування задач у середовищі Excel
Тести

Тема 8. Економетричні моделі динаміки інноваційної діяльності підприємств
8.1. Часові ряди та їх статистичні оцінки
8.2. Перевірка гіпотез про існування основної тенденції динаміки, вибір моделі тренду
8.3. Побудова моделей тренду: метод найменших квадратів і метод Брауна
Методичні вказівки до самостійного вивчення теми
Методичні вказівки до розв’язування задач у середовищі Excel
Тести

Список рекомендованої літератури
Додатки