Єлейко В.І., Копич І.М., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я. Економетрія

Єлейко В.І., Копич І.М., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я. Економетрія

Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. - 352 с.

Навчальний посібник охоплює основні теми типової програми дисципліни "Економетрія" і дає можливість студентам освоїти методологічні основи побудови якісних економетричних моделей і прогнозів. У кожній темі подано методичні вказівки, питання для самоконтролю. В основних розділах подано приклади та завдання для самостійної роботи.

Навчальний посібник може бути також корисним аспірантам, науковим і практичним працівникам для моделювання соціально-економічних явищ і процесів.

Єлейко В.І., Копич І.М., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я. Економетрія