Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні (проблеми теорії та практики)

Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні (проблеми теорії та практики)

Монографія. - К: ІЗМН; Львів: ЛКА, 1996. - 206 с.

В монографії розглянута історія виникнення та розвитку управління як особливої соціальної функції в суспільному виробництві. Визначені особливості менеджменту - специфічної системи управління в ринковій економіці. Проаналізована сучасна практика менеджменту в економічно розвинених країнах та виділені основні елементи їхнього досвіду, які можуть бути використані українськими підприємствами. Методологічно обґрунтовані складові теоретичної бази вітчизняного наукового менеджменту: закономірності і принципи, системи функцій і методів, організаційні форми і структури управління; визначена система показників ефективності управління, а також складові елементи моделей поведінки вітчизняних підприємств в сучасному соціально-економічному середовищі. Розглянуті особливості внутрішнього середовища виробничих підприємств та їхній вплив на формування сучасної практики менеджменту.

Книга призначена для викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, для слухачів шкіл бізнесу і управління, факультетів підвищення кваліфікації, всіх, хто вивчає менеджмент чи цікавиться його проблематикою.

Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні

Зміст

Передмова

1. Генезис та еволюція відносин управління в суспільному виробництві
1.1. Виникнення і становлення управління як особливої соціальної функції в суспільному виробництві
1.2. Специфіка менеджменту
1.З. Сучасна практика менеджменту в економічно розвинених країнах: можливості використання раціональних елементів вітчизняними підприємствами

2. Методологічне обґрунтування складових наукового менеджменту
2.1. Основні засади вітчизняного наукового менеджменту, необхідність і передумови його становлення
2.2. Закономірності та принципи менеджменту
2.3. Формування системи функцій менеджменту
2.4. Теоретичне обґрунтування системи методів менеджменту
2.5. Системна характеристика організацій
2.6. Економічні аспекти оцінки ефективності управління

З. Проблеми становлення практики менеджменту в Україні
З.1. Моделі поведінки виробничо-господарських організацій у зовнішньому середовищі
3.2. Формування внутрішнього середовища організацій
З.З. Особистість сучасного українського менеджера та вимоги до змісту його діяльності

Бібліографія
Додатки