Хміль Ф.І. Основи теорії менеджменту

Навчальний посібник. - К: ІСДО, 1995. - 147 с.

У навчальному посібнику розглянуті основні поняття та категорії сучасного менеджменту в адаптації до нинішніх соціально-економічних умов України. Посібник розрахований на студентів економічних вузів, які вивчають дисципліни "Теоретичні основи менеджменту", "Менеджмент" та інші курси управлінського циклу. Може бути використаний слухачами курсів підвищення кваліфікації, викладачами, аспірантами, всіма, хто цікавиться проблематикою менеджменту.

Автор посібника Хміль Федір Іванович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту Львівської комерційної академії Укоопспілки.

Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні

Зміст

Передмова

1. Поняття менеджменту
1.1. Управління: виникнення, значення та розвиток
1.2. Сутність менеджменту та умови його здійснення
1.3. Особливості управлінської праці та необхідність її наукової організації

2. Наукові школи в менеджменті
2.1. Історія виникнення та розвиток наукових шкіл у менеджменті
2.2.: Сучасні концепції та підходи в науковому менеджменті

3. Функції менеджменту
3.1. Поняття та загальна характеристика функцій менеджменту
3.2. Функція менеджменту "Визначення цілей"
3.3. Функція менеджменту "Планування"
3.4. Функція менеджменту "Рішення"
3.5. Функція менеджменту "Організація"
3.6. Функція менеджменту "Оперативний вплив"
3.7. Функція менеджменту "Мотивація"
3.8. Функція менеджменту "Контроль"

4. Методи менеджменту
4.1 Економічні методи
4.2. Організаційно-розпорядчі методи
4.3. Соціальні методи

5. Організація як соціальне явище в менеджменті
5.1. Характеристики організації
5.2. Лінійна організація
5.3: Функціональна організація
5.4. Лінійно-функціональна організація
5.5. Секційна організація (дивізіоналізація)
5.6. Матрична організація (включаючи проект-менеджмент).
5.7. Організація, орієнтована "на колектив
5.8. Неформальна організація
5.9. Культура організації
5.10. Розвиток організації

6. Управління трудовим колективом
6.1. Поняття трудового колективу
6.2. Зміст процесу управління людьми
6.3. Психологічні якості працівника та їх використання в процесі управління
6.4. Управління конфліктами

7. Менеджер вчора, сьогодні, завтра
7.1. Типологія керівників
7.2. Особистість сучасного менеджера
7.3. Керівництво, влада, лідерство
7.4. Стилі керівництва

Література