Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій

Навчальний посібник для ВНЗ. - Львів: Магнолія плюс, 2004. - 333 с.

В посібнику містяться ситуації, ситуативні вправи, рольові ігри, тренінги, тести, які відображають практику управління господарсько-комерційною діяльністю під­приємств в умовах становлення ринкових відносин в економіці України.

Посібник призначений для використання в навчальному процесі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку студентів за освітньо-професійними рівнями 6.050201, 7.050201, 8.050201 спеціальності “Менеджмент організацій”.

Може використовуватися при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також в системі під­вищення кваліфікації, перепідготовки та одержання післядипломної освіти, для удосконалення профе­сійної майстерності практикуючих менеджерів.

Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій