Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства

Колективна монографія / за ред. О.Ю. Акименко. Чернігів: Національний університет «Чернігівська політехніка», 2023. 364 с.

Колектив авторів: Акименко О.Ю., Свидрук І.І, Миронова М.І. та ін.

У колективній монографії автори дали своє бачення формуванню надійного та ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Основну увагу зосереджено на розгляді практичної організації надійних інструментів обліково-фінансової складової забезпечення управління економічною безпекою підприємства.

Колективна монографія підготовлена в межах наукової теми «Інформаційноаналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства» (державний реєстраційний номер № 0118U001901 (термін травень 2018 р. – травень 2023 р.) і розрахована на широке коло науковців, фахівців, здобувачів наукових ступенів, усіх зацікавлених осіб.

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства

Зміст

Передмова

Розділ 1. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства
1.1. Причини збитковості компаній з розподілу газу та шляхи забезпечення економічної безпеки: управлінський аспект
1.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства в умовах воєнного конфлікту
1.3. Управління економічною безпекою в глобальній економічній системі
1.4. Теоретико-методичні аспекти управління економічною безпекою підприємства
1.5. Оптимізація інформаційно-аналітичного підходу до забезпечення економічної безпеки підприємств: стратегії та інструменти управління

Розділ 2. Облік, аналіз та оподаткування в системі управління економічною безпекою підприємства
2.1. Формування системи стратегічного управлінського обліку як інструмента управління ризиками діяльності підприємства в умовах воєнного часу
2.2. Використання інструментів управлінського обліку при моделюванні станів економічної безпеки суб’єктів господарювання
2.3. Обліково-аналітичне забезпечення процедури ліквідації підприємства: теоретичний та практичний аспект
2.4. Обліково-аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю суб'єкта господарювання
2.5. Сучасні тенденції та перспективи оптимізації оподаткування діяльності підприємств в Україні

Розділ 3. Антикризова система господарювання як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства
3.1. Ідентифікація стану економічної безпеки підприємства
3.2. Антикризова система господарювання як стратегічний елемент економічної безпеки підприємства
3.3. Еколого-економічні напрями регулювання безпеки водокориствачів
3.4. Підтримка вітчизняного бізнесу як фактор посилення економічної безпеки
3.5. Ризики та загрози економічній безпеці сучасного бізнесу: науковий огляд та аналіз

Розділ 4. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні економічною безпекою підприємства
4.1. Аналітичні особливості оцінки сталого розвитку як компонента економічної безпеки держави
4.2. Застосування математичних методів та сучасних інформаційних технологій для оптимізації управління економічною безпекою підприємств

Відомості про авторів

Завантажити монографію можна тут ТУТ.