Вовчак О.Д., Андрушків І.П., Шморгай М.Б., Колянко О.В. Інвестиційне кредитування

Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2010. - 504 с.

Видання призначене для самостійної роботи студентів над тематикою курсу, більш ефективного засвоєння матеріалу та набуття практичних навиків для вирішення конкретних ситуацій. Посібник містить навчальну програму курсу, теоретичний виклад матеріалу, плани семінарських і практичних занять, питання для самостійного вивчення, навчальні та тестові завдання, тематику рефератів, термінологічний словник, питання для підсумкового контролю знань, список літературних джерел.

Для студентів галузі знань "Економіка і підприємництво", аспірантів, фахівців у галузі фінансів, інвестування, банківської справи, слухачів післядипломної освіти.

Вовчак О.Д., Андрушків І.П., Шморгай М.Б., Колянко О.В. Інвестиційне кредитування

Зміст

Передмова
Навчальна програма дисципліни "Інвестиційне кредитування"

РОЗДІЛ 1. МОТИВАЦІЯ, СУТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Тема 1. Сутність та мотивація інвестиційного кредитування
1.1. Сутність та необхідність інвестиційного кредиту
1.2. Об'єкти інвестиційного кредитування
1.3. Суб'єкти інвестиційного кредитування

Тема 2. Банківське інвестиційне кредитування
2.1. Принципи банківського інвестиційного кредитування
2.2. Класифікація банківських інвестиційних кредитів
2.3. Ціна банківського інвестиційного кредиту та фактори, що її зумовлюють

Тема 3. Організація банківського інвестиційного кредитування
3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування
3.2. Вивчення кредитоспроможності та фінансового стану позичальника
3.3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту
3.4, Контроль (моніторинг) у процесі банківського інвестиційного кредитування
3.5, Оцінка ефективності кредитної діяльності банку
3.6, Розвиток сучасних банківських продуктів у сфері інвестиційного кредитування

Тема 4. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефективності кредитування інвестиційних проектів
4.1. Експертиза документів обґрунтування інвестицій позичальника
4.2. Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту
4.3. Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних проектів
4.4. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Тема 5. Державне інвестиційне кредитування
5.1. Характеристика державного інвестиційного кредитування
5.2. Порядок відкриття та оформлення кредитування державних капітальних вкладень
5.3. Податкове інвестиційне кредитування

Тема 6. Споживче інвестиційне кредитування
6.1. Суть, значення і класифікація споживчого кредитування
6.2. Кредитна політика банку у сфер» кредитування фізичних осіб
6.3. Сучасні організаційно-економічні умови споживчого кредитування
6.4. Характеристика споживчого інвестиційного кредитування
6.5. Довгостроковий державний споживчий кредит на будівництво (реконструкцію) житла
6.6. Використання маркетингу в сфері кредитування населення
6.7. Основні напрями розвитку споживчого кредитування в Україні

Тема 7. Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості
7.1. Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування
7.2. Стандарти житлового іпотечного кредитування
7.3. Методи оцінки об'єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні
7.4. Використання фінансового лівериджу та методу інвестиційної групи при іпотечному кредитуванні

Тема 8. Лізинг як спосіб інвестиційного кредитування
8.1. Зміст та основні види лізингових операцій
8.2. Класифікація видів лізингу за ознаками
8.3. Лізинговий процес та його учасники
8.4. Порядок визначення розміру лізингових платежів

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ

Тема 9. Міжнародний інвестиційний кредит
9.1. Міжнародний інвестиційний кредит і його роль у розвитку економіки України
9.2. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії Уряду України
9.3. Роль, значення та причини створення Світового банку
9.4. Інвестиційна діяльність Світового банку
9.5. Інвестиційне кредитування в Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку
9.6. Інвестиційне кредитування в Україні Європейським банком реконструкції та розвитку
9.7. Досвід співпраці України та МБУ
9.8. Шляхи покращення ефективності співпраці України та МБУ
9.9. Пріоритетні напрями удосконалення МБУ на сучасному етапі

Тема 10. Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні
10.1. Визначення проектних ризиків
10.2. Оцінка проектів за методами аналізу ризику інвестицій
10.3. Визначення та управління кредитними ризиками
10.4. Заходи щодо зниження ризиків

Методичні вказівки до написання рефератів перелік питань для підсумкового контролю з курсу "Інвестиційне кредитування"
Навчальні завдання
Термінологічний словник
Додатки