Колянко О.В. Регіональне управління інвестиційними процесами

Колянко О.В. Регіональне управління інвестиційними процесами

Монографія. - Львів: Видавництво ЛКА, 2009. - 248 с.

Дослідження присвячено теоретичним і прикладним проблемам, що стосуються сучасних тенденцій регіонального управління інвестиційними процесами, пошукових шляхів його вдосконалення та посилення впливу на соціально-економічних розвиток регіону. Результати дослідження автора містять теоретичне обґрунтування змісту і принципів регіонального управління інвестиційними процесами, запропоновані підходи до оцінювання регіональних інвестицій, обґрунтування системи заходів впливу, спрямованих на вдосконалення процесів та структури управління регіональними інвестиціями, пропозиції щодо формування та реалізації регіональних інвестиційних стратегій та програм, організації інвестиційного моніторингу на регіональному рівні, а також вдосконалення інформаційного забезпечення регіонального управління інвестиційними процесами. Колянко О.В. Регіональне управління інвестиційними процесами

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження регіональних інвестиційних процесів
1.1. Сутність інвестицій та інвестиційного процесу як економічних категорій
1.2. Проблеми активізації інвестиційних процесів в умовах стабілізації ринкових відносин в Україні.
1.3. Зміст і принципи регіонального управління інвестиційними
процесами

Розділ 2. Аналіз регіональних інвестиційних процесів в Україні та управління ними (на прикладі Львівської області)
2.1. Аналіз стану інвестиційного забезпечення Львівської області
2.2. Методичні підходи до оцінювання ефективності регіональних
інвестицій
2.3. Організування державного та регіонального управління
інвестиційними процесами

Розділ 3. Удосконалення методологічних та прикладних засад управління інвестиційними процесами в регіоні
3.1. Вдосконалення процесів та структури управління регіональними інвестиціями
3.2. Формування та реалізація інвестиційних стратегій і програм у контексті соціально-економічного розвитку регіону
3.3. Організація інвестиційного моніторингу на регіональному рівні
3.4. Поліпшення інформаційного забезпечення регіонального управління інвестиційними процесами

Висновки
Список використаних джерел