Оформлення рисунків, таблиць та формул

Взірець оформлення рисунку:

ієрархія потреб за Маслоу

Рис.1. Ієрархія потреб за А.Маслоу

 

Взірець оформлення таблиці:

Таблиця 2
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2011 році
Соціальні і демографічні групи населення Розмір прожиткового мінімуму
01.01.2011 – 31.03.2011 01.04.2011 – 30.09.2011 01.10.2011 – 30.11.2011 01.12.2011 – 31.12.2011
Діти віком до 6 років 816 грн. 832 грн. 853 грн. 870 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 977 грн. 997 грн. 1022 грн. 1042 грн.
Працездатні особи 941 грн. 960 грн. 985 грн. 1004 грн.
Особи, які втратили працездатність 750 грн. 764 грн. 784 грн. 800 грн.
Середній показник 894 грн. 911 грн. 934 грн. 953 грн.

 

Взірець оформлення формули:

                                    Q = ∑ (ni∙ti + dі)∙kнн                         (1)