Колянко О.В., Фединець Н.І. Організаційно-кооперативна робота

Колянко О.В., Фединець Н.І. Організаційно-кооперативна робота

Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2012. - 248 c.

У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано тенденції, принципи та методи організаційно-кооперативної роботи підприємств споживчої кооперації України. Навчальний посібник включає інформацію нормативних та законодавчих актів у сфері кооперації, публікації наукових діячів та практиків з кооперації та інтернет-ресурси. Питання для самоконтролю, тести до кожної теми посібника дадуть змогу студентам закріпити пройдений теоретичний матеріал.

Посібник буде корисним для студентів кооперативних вузів.

Колянко О.В., Фединець Н.І. Організаційно-кооперативна робота

Зміст

Вступ

Тема 1. Сучасні тенденції і пріоритети розвитку споживчої кооперації в умовах ринкової економіки
1.1. Поняття та передумови виникнення кооперації.
1.2. Сучасний стан соціально-економічного розвитку споживчої кооперації України
1.3. Основні пріоритети кооперативного розвитку в умовах ринку
1.4. Правові засади діяльності споживчої кооперації в Україні

Тема 2. Соціальна місія та соціальна база споживчої кооперації
2.1. Соціальна природа кооперації
2.2. Соціальна місія української кооперації

Тема 3. Інститут пайовиків
3.1. Виникнення і формування інституту пайовиків споживчих товариств
3.2. Права, обов'язки та відповідальність пайовиків
3.3. Економічна участь пайовиків у діяльності споживчого товариства

Тема 4. Пайове господарство та особливості його документального оформлення
4.1. Порядок оформлення, приймання в члени (асоційовані члени) споживчого товариства
4.2. Порядок виготовлення, зберігання та використання бланків членських квитків та іншої документації пайового господарства
4.3. Порядок приймання додаткових внесків на формування фінансових ресурсів
4.4. Кооперативні виплати та виплати на паї. Перевірка стану обліку членів споживчого товариства

Тема 5. Кооперативне самоврядування, його зміст та форми
5.1. Поняття та види кооперативів
5.2. Система органів споживчої кооперації України

Тема 6. Психологічні аспекти організаційно-кооперативної роботи
6.1. Зміст кооперативного менеджменту
6.2. Основні завдання та функції менеджера з організаційно-кооперативної роботи
6.3. Психологічні особливості спільної діяльності в кооперативі

Тема 7. Організація кооперативного контролю в системі споживчої кооперації
7.1. Органи управління і контролю споживчого товариства
7.2. Органи управління і контролю райспоживспілки
7.3. Органи управління і контролю облспоживспілки
7.4. Органи управління та контролю Укоопспілки

Тема 8. Вдосконалення системи управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації
8.1. Економічні проблеми стабілізації діяльності підприємств споживчої кооперації та шляхи їх вирішення
8.2. Аграрна реформа і розвиток кооперативного руху

Тема 9. Зарубіжний досвід організаційно-кооперативної роботи
9.1. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху
9.2. Міжнародні зв'язки споживчої кооперації України

Словник термінів
Список рекомендованої літератури
Додатки