Що таке дистанційне навчання?

Що таке дистанційне навчання?

Як показують реалії нашого життя, технічний прогрес не стоїть на місці – він стрімко рветься вперед, незважаючи на всілякі перешкоди. Ось тепер з’явився у нас Інтернет, який своїми ділами перевернув всі існуючі поняття минулих років. Дійсно, розвиток системи Інтернету показав всім нам реалізацію багатьох проблем. До таких проблем ми можемо сміливо віднести ідею відкритої освіти. Така система навчання дає можливість багатьом учням відкрити для себе безліч інформаційних даних, які дають можливість значно скоротити процес засвоєння необхідної інформації.

Система відкритої освіти при допомозі використання існуючих засобів телекомунікацій, дає можливість залучити школяра до використання інформації, яка належить цілому світові. При чому, вона дозволяє молодій людині повністю реалізувати свої потенційні можливості. І, виходячи з існуючої ситуації, можна зробити висновок, що без такого підходу являється неможливим розвиток індивідуальності, а в загальних рисах – неможливість еволюції та розвитку суспільства.

Тепер можна зробити висновок, що одним з найбільш динамічно розвинутих напрямків доступної освіти буде дистанційна освіта (ДО), яка буде давати можливість реалізувати такі принципи освіти:

 • Доступність до с існуючої системи навчання, яка включає подолання різних фізичних обмежень людини, та розширення аудиторії учнів.
 • Індивідуальний напрямок системи навчання, створення комфортних умов для учнів та викладачів, врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів, таких як сприйняття, мислення та пам’яті, індивідуальний темп навчання.
 • Постійний розвиток інформаційної компетентності, навичок в роботі із сучасними засобами інформатики та телекомунікації.
 • Соціалізація процесу навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів.

Система дистанційної освіти проводиться шляхом реалізації дистанційного навчання (ДН). Вперше у світі з’явилася альтернатива існуючій класно-урочній системі навчання.

Основними завданнями дистанційного навчання в системі загальної середньої освіти буде наступне:

 • Індивідуалізація навчання.
 • Розширення можливостей доступу дітей та молоді до якісної освіти.
 • Забезпечення високої якості навчання учнів незалежно від місця їх перебування.
 • Значне підвищення ефективності навчальної діяльності учнів.
 • Забезпечення можливості учням більш глибоко вивчати обрані загальноосвітні предмети з використанням існуючих сучасних інформаційних технологій.
 • Надання можливості учням навчатися у тих педагогів, які спеціалізуються на викладанні конкретних дисциплін на поглибленому профільному рівні.
 • Створення додаткових можливостей для спілкування учнів з педагогами, а також у спілкуванні учнів між собою, в рамках активного творчого вивчення конкретної дисципліни.
 • Підвищення ефективності діяльності органів управління процесами освіти за рахунок можливості організувати дистанційний моніторинг.
 • Підвищення ефективності організації навчальних процесів за рахунок використання при викладанні дисциплін сучасних перспективних технологій.

Дистанційне навчання має бути зорієнтоване насамперед на наступні категорії учнів:

 • Обдаровані діти та молодь, які здатні самостійно опановувати навчальні програми.
 • Учні, які проживають у важкодоступних та географічно віддалених населених пунктах від загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Учні старших класів, які виявляють бажання отримати додаткові знання паралельно з традиційним навчанням у середній школі.
 • Особи, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів.
 • Особи, які відбувають покарання у виправно-трудових закладах.
 • Громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за межами держави.
 • Громадяни іноземних країн, які виявляють бажання отримати загальну середню освіту згідно українськими навчальними програмами.

Основними елементами дистанційної системи навчання є пов’язані єдиною методологією побудови та структурою зв’язків комплекти навчально-методичних матеріалів з різних дисциплін. Такі комплекти можна представити у наступних формах:

 • Дистанційні курси.
 • Інтерактивні навчальні ресурси.
 • Комплекти он-лайн уроків та навчальних фрагментів.
 • Віртуальні середовища навчально-практичної діяльності.
 • Електронні бібліотеки.
 • Електронні тренажери.
 • Електронні періодичні видання.
 • Електронні системи контролю та вимірювання результативності навчання.
 • Комп’ютерні засоби імітаційного моделювання.
 • Комп’ютерні демонстрації.

Такі комплекти необхідно розробляти на основі змісту державного освітнього стандарту по кожному предмету, а по своєму обсягу та складу змістове наповнення має бути достатнім або надлишковим для організації процесу з учнями, які будуть мати різну базову підготовку, різні стилі навчальної діяльності та різні навчальні навички.

Обов’язковими вимогами для організації процесу дистанційного навчання будуть насамперед:

 • технічні умови, куди будуть входити комп’ютерна техніка, програмне забезпечення з достатніми характеристиками, наявність доступу до мережі Інтернету.
 • кадрові вимоги. Наявність підготовлених педагогів відповідного рівня, інженерів та лаборантів.