Графік проведення сесій для студентів заочної форми навчання

ОКР "Бакалавр"

Напрям підготовки "Менеджмент"

1 курс
(2014 р. набору)
2 курс
(2013 р. набору)
3 курс
(2012 р. набору)
1 курс с.т.н.
(2014 р. набору)
4 курс
(2011 р. набору)
2 курс с.т.н.
(2013 р. набору)
01.09-05.09.2014
01.12-10.12.2014
01.09-05.09.2014
01.12-10.12.2014
01.09-05.09.2014
01.12-15.12.2014
01.09-05.09.2014
01.12-15.12.2014

ОКР "Магістр"

Спец. "Менеджмент організацій і адміністрування" Спец. "Управління інноваційною діяльністю"
2 курс (2013 року набору)
14.10.2014 - 22.10.2014
21.01.2015 - 30.01.2015 - ДЕК

1 курс (2014 року набору)
08.12.2014 - 18.12.2014

2 курс (2014 року набору)

2 курс (2013 року набору)
18.09.2014 - 25.09.2014
21.01.2015 - 30.01.2015 - ДЕК

1 курс (2014 року набору)
03.12.2014 - 16.12.2014

2 курс (2014 року набору)