Скрипко Т.О. Дидактичні матеріали з менеджменту

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - Львів: Видавництво ЛКА, 2001. - 96 с.

Посібник містить дефініції основних категорій менеджменту, комплекс наочних матеріалів, що розкривають зміст найважливіших понять, процесів тощо. З метою підвищення ефективності навчального процесу його можна використовувати на лекційних заняттях або для самостійної підготовки студентів до інших видів занять.

Посібник складається з двох розділів. У першому розділі основна увага приділяється теоретичним основам менеджменту і він призначений для вивчення курсу "Основи менеджменту" студентами усіх спеціальностей. У другому розділі подано матеріал для поглибленого вивчення менеджменту торговельних підприємств студентами спец. 7.050201 "Менеджмент організацій".

Посібник можна використовувати для викладачів і студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Скрипко Т.О. Дидактичні матеріали з менеджменту

Зміст

Розділ І. Теоретичні основи менеджменту
1. Поняття менеджменту
2. Еволюція науки менеджменту
3. Організація і менеджмент
4. Закономірності та принципи менеджменту
5. Функції менеджменту
6. Методи менеджменту
7. Інформація і комунікації в менеджменті
8. Психологія менеджменту
9. Керівництво, влада, лідерство
10. Організація праці в менеджменті
11. Культура організації і культура менеджменту

Розділ II. Менеджмент торговельного підприємства
12. Особливості менеджменту в торговельно-комерційній діяльності
13. Управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства
14. Менеджмент торговельно-господарських процесів
15. Організація менеджменту персоналу торговельного підприємства
16. Організація фінансового менеджменту торговельного підприємства
17. Ефективність менеджменту торговельного підприємства

Список рекомендованої літератури