Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент

Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент

Підручник. - К.: Знання, 2011. - 423 с.

У підручнику розглянуто сутність та еволюцію інноваційного менеджменту, роль держави у підтриманні сучасної моделі економічного зростання, організаційні форми інноваційної діяльності, основні економіко-організаційні засади управління інноваційним розвитком організації, управління проектами зі впровадження нововведень, оцінено їх ефективність.

Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться питаннями інноваційного менеджменту.

Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент

Зміст

Передмова
Структура, зміст дисципліни

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Сутність, розвиток та основні поняття інноваційного менеджменту
1.1. Суть, мета інноваційного менеджменту
1.2. Поняття інновацій, їх вплив на економічну систему
1.3. Класифікація інновацій
1.4. Теорія довгих хвиль Кондратьєва
1.5. Класична теорія нововведень
1.6. Неокласична теорія нововведень
1.7. Теорія прискорення
Завдання та запитання для самоконтролю
Ситуація для аналізу

Тема 2. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту
2.1. Різновиди та складові інноваційної діяльності
2.2. Прикладні науково-дослідні розробки
2.3. Характеристика інноваційної інфраструктури
Завдання та запитання для самоконтролю
Цікаво знати, що

Тема 3. Державна підтримка інноваційної діяльності
3.1. Інноваційність розвитку в умовах глобалізації
3.2. Інноваційний етап розвитку України у стратегії економічних трансформацій
3.3. Проблеми інноваційного розвитку в Україні
Завдання та запитання для самоконтролю
Ситуація для аналізу

Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності
4.1. Типи організаційних структур управління інноваціями на підприємстві
4.2. Управління науково-дослідними конструкторськими роботами
4.3. Науково-технічне співробітництво
Завдання та запитання для самоконтролю
Цікаво знати, що

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК СУБ’ЄКТОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації
5.1. Функції і роль інноваційних менеджерів
5.2. Аналіз інноваційних можливостей організації
5.3. Мотивація працівників до інновацій
5.4. Система планування інновацій, сутність і основні види
5.5. Класифікація підприємств щодо ставлення до інновацій
5.6. Захист інтелектуальної власності
Завдання та запитання для самоконтролю
Ситуація для аналізу
Цікаво знати, що

Тема 6. Управління інноваційним проектом
6.1. Етапи підготовки та реалізації проекту
6.2. Управління персоналом у процесі реалізації інноваційного проекту
6.3. Управління конкурентоспроможністю інноваційного проекту
6.4. Інформаційне та інвестиційне забезпечення
6.5. Управління підтримкою і вдосконаленням конкурентних переваг
6.6. Управління конкурентоспроможністю і якістю нової продукції
Завдання та запитання для самоконтролю

Тема 7. Управління ризиками в інноваційній діяльності
7.1. Основи теорії управління ризиками
7.2. Класифікація ризиків
7.3. Принципи управління інноваційним ризиком
7.4. Методи управління ризиками
Завдання та запитання для самоконтролю

Тема 8. Оцінка ефективності інноваційної діяльності
8.1. Ефективність інноваційної діяльності
8.2. Обґрунтування економічної ефективності інноваційного проекту
8.3. Оцінка ризиків реалізації інноваційного проекту
Завдання та запитання для самоконтролю
Ситуація для аналізу
Цікаво знати, що

Тематика курсових (дипломних) робіт з предмету «Іноваційний менеджмент»
Основна та додаткова література

Додатки
Додаток 1. Біографічні довідки
Додаток 2. Віхи розвитку найвідоміших технополісів
Додаток 3. Національна Академія Наук України
Додаток 4. Тестові завдання з дисципліни “Інноваційний менеджмент”