Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент

Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент

Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 176 с.

Розкрито сутність управління та менеджменту як діяльності, науки, мистецтва; досліджено процес підготовки та методи прийняття раціональних управлінських рішень і підвищення їх якості; продемонстровані методи визначення ефективності управління організацією тощо. Посібник розроблено на основі засад Болонської декларації.

Для студентів напрямку 05.01 «Економіка і підприємництво».

Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент

Зміст

Вступ

ЧАСТИНА 1. ПРОГРАМА КУРСУ

Зміст модулів і тем курсу «Менеджмент»

ЧАСТИНА 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

Модуль 1
Тема 1. Поняття і сутність менеджменту
Тема 2. Загальні функції та принципи менеджменту
Тема 3. Планування як функція менеджменту
Тема 4. Організування як функція управління
Тема 5. Мотивація
Тема 6. Управлінський контроль

Модуль 2
Тема 7. Прийняття управлінських рішень
Тема 8. Комунікації в системі управління організацією
Тема 9. Керівництво, влада, лідерство
Тема 10. Психологія в менеджменті
Тема 11. Культура організації
Тема 12. Організація управлінської праці
Тема 13. Ефективність управління

ЧАСТИНА 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

Література
Додатки