Скрипко Т.О. Інвестиційно-інноваційна активність малого і середнього підприємництва як чинник економічної безпеки держави

Скрипко Т.О. Інвестиційно-інноваційна активність малого і середнього підприємництва як чинник економічної безпеки держави

Монографія. - Львів: Ліга-Прес, 2013. – 384 с.

Монографія містить наукове обґрунтування теоретико-методологічних аспектів та прикладних засад інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього підприємництва як чинника забезпечення державної економічної безпеки. Особливу увагу зосереджено на механізмах посилення інвестиційно-інноваційної активності МСП у системі економічної безпеки України. Всебічно розглянуто методологію оцінювання інвестиційно-інноваційної активності та проаналізовано її динаміку та тенденції розвитку. Пропонуються стратегічні пріоритети та засоби посилення інноваційної безпеки суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Рекомендовано науковим працівникам, викладачам, органам державного управління та місцевого самоврядування, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів економічних напрямів підготовки.

Скрипко Т.О. Інвестиційно-інноваційна активність малого і середнього підприємництва як чинник економічної безпеки держави

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційної активності малого і середнього підприємництва у системі економічної безпеки держави
1.1. Концептуальні характеристики економічної безпеки держави та розвитку малого і середнього підприємництва
1.2. Еволюція наукових поглядів на інноваційну активність та безпеку підприємницького сектора національної економіки
1.3. Теоретичні положення механізмів реалізації інвестиційної безпеки підприємництва
1.4. Міжнародний досвід управління інвестиційно-інноваційною активністю підприємницького сектора в системі економічної безпеки держави
Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методологія оцінювання рівня інвестиційно-інноваційної активності малого і середнього підприємництва
2.1. Економічні ризики та загрози інвестиційній та інноваційній активності суб’єктів малого і середнього підприємництва
2.2. Структурні складники інноваційної активності малих і середніх підприємств
2.3. Напрями забезпечення інвестиційної активності підприємництва
2.4. Особливості інтегрального оцінювання інноваційно-інвестиційної активності підприємництва
Висновки до розділу 2

Розділ 3. Передумови і стан інвестиційно-інноваційної активності малого і середнього підприємництва України
3.1. Передумови інвестиційної активності та розвитку сектора малого і середнього підприємництва
3.2. Загальна характеристика інноваційної діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу
3.3. Регіональні аспекти інвестиційної-інноваційної активності та безпеки малих і середніх підприємств
3.4. Стан інвестиційно-інноваційної безпеки сектора малого і середнього підприємництва
3.5. Ефективність системи державного регулювання інвестиційно-інноваційної активності та безпеки малого і середнього підприємництва
Висновки до розділу 3

Розділ 4. Механізм посилення інвестиційно-інноваційної активності малого і середнього підприємництва у системі економічної безпеки України
4.1. Стратегічні пріоритети державної політики розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів сектора малого і середнього підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки держави
4.2. Механізми збільшення обсягів та підвищення ефективності інвестиційної діяльності малих і середніх підприємств
4.3. Засоби посилення інноваційної безпеки суб’єктів малого і середнього підприємництва
4.4. Удосконалення системи державного програмування та нормативно-інституціонального середовища інвестиційно-інноваційної діяльності у секторі малого і середнього підприємництва
Висновки до розділу 4

Список використаних джерел
Додатки