Башнянин Г.І., Шевчик Б.М., Миронов Ю.Б., Миронова М.І. Сучасні економічні теорії

Навчальний посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 338 с.

Посібник підготовлений відповідно до основних вимог програми курсу “Сучасні економічні теорії”, затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти та науки України.

У посібнику висвітлено теоретичні принципи сучасної економічної науки, персоніфіковані у вченнях впливових економістів нашого часу.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів найвищого рівня акредитації.

Придбати посібник можна на сайті OLX

Башнянин Г.І., Шевчик Б.М., Миронов Ю.Б., Миронова М.І. Сучасні економічні теорії

Зміст

Передмова

Тема 1. Методологія економічної науки і сучасні моделі розвитку економічної теорії
1.1. Сучасна методологія економічної науки
1.2. Сучасні течії економічної теорії
1.3. Сучасні моделі розвитку економічної теорії

Тема 2. Еволюція кейнсіанства, його основні напрями і теорії. Неокейнсіанство
2.1. Розвиток кейнсіанства у післявоєнний період
2.2. Особливості неокейнсіанства. Теорія економічного зростання Р.Гаррода. Неокласична теорія циклу Е.Гансена
2.3. “Неокласичний синтез”. Схема Гікса-Гансена
2.4. Сучасна теорія асиметричної інформації

Тема 3. Сучасні концепції неолібералізму
3.1. Неоавстрійська школа економічної теорії
3.2. Концепція «відкритого суспільства»
3.3. Особливості німецького ордолібералізму

Тема 4. Теорії економічного неоконсерватизму
4.1. Сучасний монетаризм
4.2. Економічна теорія пропозиції
4.3. Неокласична теорія економічного зростання та “раціональних очікувань”

Тема 5. Сучасні соціально-інституційні технократичні теорії. Неоінституціоналізм
5.1. Особливості післявоєнного інституціоналізму
5.2. Концепції нового покоління інституціоналістів
5.3. Теорема Р.Коуза. Теорія прав власності і трансакційних витрат

Тема 6. Радикальна політична економія
6.1. Соціально-економічна концепція Франкфуртської школи
6.2. Неотроцькізм
6.3. Ліворадикальна політична економія: П.Суізі і П.Баран

Тема 7. Економічні теорії сучасного марксизму і соціал-демократії
7.1. Сучасні концепції “демократичного соціалізму”
7.2. Сучасний неомарксизм
7.3. Сучасні дослідження марксизму та особливості розвитку соціал-демократизму у незалежній Україні

Тема 8. Теорія фізичної економії
8.1. Виникнення та суть фізичної економії
8.2. Сучасна фізична економіка. Економічні ідеї Л.Ларуша
8.3. Розвиток фізичної економії в Україні: Микола Руденко

Тема 9. Сучасні теорії трансформації економіки та суспільства
9.1. Теорії глобальної промислової революції та індустріалізації суспільства
9.2. Теорії інформаційного суспільства
9.3. Глобальні проблеми людства (доповіді Римського клубу)

Тема 10. Сучасна парадигма глобального економічного розвитку

10.1. Глобалізація як суспільно-історичний процес: економічні форми і суперечності
10.2. Сучасні західні концепції теорії глобалізації
10.3. Стратегії глобального економічного розвитку

Тема 11. Сучасна економічна теорія сталого розвитку
11.1. Теоретичні основи сталого розвитку
11.2. Сучасні теорії сталого розвитку еколого-економічних систем
11.3. Теорія сталого розвитку в глобальному вимірі

Тема 12. Сучасна економічна системологія
12.1. Основи теорії систем
12.2. Сучасні концепції економічних систем
12.3. Особливості розвитку економічних систем у глобальному просторі
12.4. Сучасна українська системологія

Висновки