Свидрук І.І. Формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг). - Львів: ЛКА, 2007. - 20 с.