Свидрук І.І. Креативний менеджмент

Свидрук І.І. Креативний менеджмент

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 224 с.

У навчальному посібнику висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця.

Посібник призначено для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», а також слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям, управлінським працівникам вітчизняних підприємств.

Свидрук І.І. Креативний менеджмент

Зміст

Передмова

Тема 1. Поняття креативного менеджменту
1.1. Креативний менеджмент як наука і вид діяльності. Предмет, об’єкт, мета та завдання дисципліни
1.2. Сутність творчості, креативності
1.3. Актуальність запровадження креативного менеджменту в діяльність підприємств та організацій.

Тема 2. Творчий потенціал особистості
2.1. Поняття і психологічна структура творчого потенціалу особистості. Риси творчої особистості
2.2. Механізм творчого акту
2.3. Види творчого мислення. Творчість і моделі мислення людини
2.4. Інтелект і творчість

Тема 3. Керівник як лідер креативного менеджменту
3.1. Особливості процесів мислення керівника
3.2. Формування інноваційного стилю управління
3.3. Лідерство у процесах ухвалення рішень

Тема 4. Методи виявлення проблем та їх аналіз
4.1. Класифікація задач
4.2. Використання теорії складних систем щодо організації
4.3. Методи постановки і системного аналізу управлінських проблем

Тема 5. Менеджмент ідей
5.1. Методи пошуку креативних ідей
5.2. Теорія вирішення винахідницьких задач
5.3. Класифікація типових прийомів пошуку рішень

Тема 6. Управління розробкою креативних рішень на підприємстві
6.1. Особливості управлінських креативних рішень
6.2. Рішення, які ґрунтуються на досвіді і судженнях
6.3. Інтуїтивні рішення

Тема 7. Мотивування творчості
7.1. Творчий підхід керівника до мотивації працівників
7.2. Мотивація до творчого вирішення проблем, генерації та реалізації нових ідей
7.3. Творчість як потужний засіб мотивації

Тема 8. Навчання креативності
8.1. Створення концепції креативної освіти
8.2. Управлінське проектування креативного навчання
8.3. Формування українського творчого суспільства

Практикум за темами
Тести
Ситуаційні завдання
Тренінги з розвитку креативності
Питання для самостійного вивчення
Питання практичного спрямування
Теми для підготовки доповідей та рефератів
Список літератури для самостійного вивчення дисципліни
Предметні покажчики