Трут О.О. Операційний менеджмент

Трут О.О. Операційний менеджмент

Підручник. - К.: Академвидав, 2013. - 348 с.

Конкурентоспроможність і розвиток організації залежать від операцій, які вона здійснює у внутрішньому і зовнішньому середовищах. У зв’язку з цим її операційна функція є однією з головних, а якісне управління нею — важливим пріоритетом. Сутність операції як виду діяльності організації, роль операційного менеджменту, призначення операційних систем і завдання операційних стратегій розкриває пропонований підручник. У ньому висвітлено також специфіку проектування та функціонування операційних систем організацій, управління проектами, ефективністю операційної діяльності тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям управлінської сфери і всім, хто займається управлінською проблематикою.

Трут О.О. Операційний менеджмент

Зміст

1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту
1.1. Операційна функція в діяльності організації
1.2. Операції як види діяльності організації
1.3. Сутність і зміст операційного менеджменту
1.4. Функції та завдання операційного менеджменту
1.5. Генезис і концепції операційного менеджменту

2. Склад і види операційної системи організації
2.1. Сутність і структура операційної системи організації
2.2. Класифікація операційних систем організацій
2.3. Особливості і типологія операційних систем організацій у сфері послуг
2.4. Життєвий цикл та режим функціонування операційної системи організації
2.5. Тенденції існування операційних систем організації

3. Ресурси, процеси та результати операційної діяльності
3.1. Операційні ресурси організації
Трудові ресурси
Фінансові ресурси
Матеріальні, технічні та інформаційні ресурси
Технологічні операційні ресурси організації
3.2. Сутність, структура і принципи організування операційного процесу
3.3. Сутність і структура операційного циклу
3.4. Організування операційного процесу у просторі
3.5. Форми та методи організування операційного процесу

4. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи
4.1. Сутність і значення операційної стратегії організації
4.2. Концепції і типи операційних стратегій організації
4.3. Розроблення операційної стратегії організації
4.4. Конкурентні пріоритети операційної стратегії організації
4.5. Планування і реалізація операційної стратегії організації

5. Управління процесом проектування операційної системи
5.1. Проектування товарів
5.2. Проектування операційного процесу
5.3. Вибір місця розташування підприємства
5.4. Розміщення устаткування та планування приміщень
5.5. Проектування виробничої потужності операційної системи
5.6. Концепції та методи оптимізації виробничої потужності
5.7. Проектування операційних систем у сфері послуг
Особливості проектування операційного процесу у сфері послуг
Проектування виробничої потужності сервісних організацій
5.8. Проектування робіт (трудового процесу)
5.9. Нормування робіт

6. Управління поточним функціонуванням операційної системи
6.1. Система планування операційної діяльності організації
6.2. Тактичне планування виробництва товарів
6.3. Поточне управління операційними системами у сфері послуг
6.4. Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної діяльності
6.5. Управління матеріальними запасами
6.6. Оперативне управління виробництвом товарів
6.7. Оперативне управління операціями у сфері послуг

7. Основи управління проектами
7.1. Сутність проектного підходу до управління організацією
7.2. Методи управління проектами
7.3. Оперативне управління реалізацією проекту

8. Основи менеджменту якості
8.1. Управління якістю операційної діяльності організації
8.2. Стандартизація, сертифікація та атестація виробництва
8.3. Статистичні методи контролю якості

9. Управління результативністю операційної діяльності
9.1. Показники результативності функціонування операційних систем
9.2. Управління результативністю операційної діяльності
9.3. Продуктивність операційної діяльності та показники її вимірювання
9.4. Управління продуктивністю операційної системи організації

Додатки
1. Тестові завдання
2. Ситуаційні завдання
3. Задачі

Термінологічний словник
Література