Кудла Н.Є., Фединець Н.І. Управління персоналом в туризмі

Кудла Н.Є., Фединець Н.І. Управління персоналом в туризмі

Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 248 с.

У навчальному посібнику визначено місце управління персоналом в системі менеджменту організації, охарактеризовано ключові поняття дисципліни, розкрито зміст основних етапів управління персоналом з орієнтацією на індустрію туризму та гостинності.

Навчальний посібник включає публікації наукових діячів, практиків з управління персоналом та статті з Інтернет-ресурсів. Питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, тести до кожної теми посібника дадуть змогу студентам закріпити вивчений теоретичний матеріал.

Посібник буде корисним для студентів економічного напряму.

Кудла Н.Є., Фединець Н.І. Управління персоналом в туризмі

Зміст

Передмова

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління персоналом.
Розділ 2. Туристична індустрія як об’єкт управління людськими ресурсами.
Розділ 3. Управління формуванням персоналу підприємств з надання туристичних послуг.
Розділ 4. Управління розвитком та рухом персоналу підприємств туризму.
Розділ 5. Сучасні науково-практичні підходи до управління персоналом у сфері обслуговування.

Практичні завдання, управлінські ситуації
Список літературних джерел
Додатки

Завантажити посібник можна ТУТ.