Вимоги до публікацій

Вимоги до публікацій

Структура статті:

 • УДК (бібліотечний класифікатор, для проставлення звертатися у бібліотеку)
 • Прізвище та ім'я автора
 • Науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові наукового керівника
 • Назва статті (по центру, виділена жирним шрифтом)
 • Анотація (2-3 речення)
 • Ключові слова (5-10 ключових слів)
 • Вступ (постановка проблеми, її зв’язок із важливими науковими або практичними
  завданнями, аналіз попередніх публікацій і досліджень, їх взаємозв’язок із статтею,
  актуальність проблеми, з посиланнями в тексті на використану літературу)
 • Мета та цілі статті
 • Викладення основного матеріалу статті
 • Висновки
 • Список використаних джерел (зразок оформлення - див.тут)

Стаття повинна бути написана українською мовою з дотриманням наступних основних вимог:

 • Обсяг статті - 5-10 сторінок тексту формату А4
 • Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал 1,5
 • Поля: ліве - 3 см., усі інші - 2 см.
 • Рисунки та графіки розміщуються по центру сторінки. Кожен рисунок повинен мати номер та назву під рисунком (взірець оформлення див.тут)
 • Таблиці підписуються угорі, над таблицею: справа номер таблиці, нижче - по центру - назва таблиці (взірець оформлення див.тут)
 • Формули розміщуються по центру, справа від формули у круглих дужках має бути зазначений номер формули (взірець оформлення див.тут)
 • Нумерація сторінок - у правому верхньому кутку, номер на першій сторінці не проставляється

Щоб надіслати для публікації електронний варіант статті у форматі .DOC або .RTF - перейдіть за цим посиланням.