Вийшов з друку навчальний посібник «Управління персоналом в туризмі»

Вийшов з друку навчальний посібник «Управління персоналом в туризмі»

Опубліковано 13.10.2022 р. у розділі Новини кафедри

У видавництві Львівського торговельно-економічного університету вийшов з друку навчальний посібник «Управління персоналом в туризмі» авторів доц. Кудли Н.Є. та доц. Фединець Н.І.

У навчальному посібнику визначено місце управління персоналом в системі менеджменту організації, охарактеризовано ключові поняття дисципліни, розкрито зміст основних етапів управління персоналом з орієнтацією на індустрію туризму та гостинності. Навчальний посібник включає публікації наукових діячів, практиків з управління персоналом та статті з інтернет-ресурсів. Питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, тести до кожної теми посібника дадуть змогу студентам закріпити вивчений теоретичний матеріал.

навчальний посібник «Управління персоналом в туризмі»

Короткий зміст видання
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління персоналом.
Розділ 2. Туристична індустрія як об’єкт управління людськими ресурсами.
Розділ 3. Управління формуванням персоналу підприємств з надання туристичних послуг.
Розділ 4. Управління розвитком та рухом персоналу підприємств туризму.
Розділ 5. Сучасні науково-практичні підходи до управління персоналом у сфері обслуговування.

Посібник буде корисним для викладачів, аспірантів та студентів економічного напряму.

навчальний посібник «Управління персоналом в туризмі»Коментувати не дозволено.