Трут Ольга Олексіївна

Трут Ольга Олексіївна

Трут Ольга ОлексіївнаДоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту

Науково-педагогічна біографія

На кафедрі менеджменту працює з грудня 1996 р.

У травні 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Організаційні форми та структури управління в системі менеджменту підприємств та об’єднань споживчої кооперації". У квітні 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Докторську дисертацію на тему "Управління результативністю організації: теоретико-методологічні та прикладні засади" (спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами) захистила у 2019 р. Присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту (атестат АП №004890 від 20.02.2023 р.)

Основні дисципліни, що викладаються:

 1. Операційний менеджмент
 2. Управління якістю організації
 3. Управлінський консалтинг
 4. Менеджмент
 5. Торговельний менеджмент

Автор понад 150 наукових і навчально-методичних публікацій, підручника “Операційний менеджмент”, монографії “Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації”.

Науковий керівник наукової теми “Формування сучасних систем результативного управління організаціями” (номер державної реєстрації 0118U000025) від 01.2020 р. по 12.2025 р.

Забезпечує високу результативність і якість навчання, постійно підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність.

Підвищення кваліфікації:

 • Науково-методичний центр вищої та передфахової вищої освіти МОН України. Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ. Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 год. (квітень-червень 2023 р.).
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра менеджменту. Довідка №2129-С від 14.06.2019 р., видана ЛНУ ім. І. Франка

Нагороди та відзнаки:

 • Відмінник освіти України, посвідчення № 85545, наказ №1040–К, від 16.09.2008 р.
 • Подяка Львівської обласної ради (2015 р.).
 • Почесна грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств і ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2016 р.).
 • Почесна трудова відзнака “Знак Пошани” Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств України, посвідчення №319 від 06.03.2019 р.

Основні публікації

Профіль вченого в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XHP0uqQAAAAJ

Профіль вченого в ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4131-843X

Профіль вченого в Researcher: https://publons.com/researcher/1771732/olha-trut-olha/

Підручники, посібники, монографії

Наукові статті

 • Трут О.О. Системно-цільовий підхід до управління конкурентоспроможністю організації. - Вісник Львівської комерційної академії. - 2007.
 • Трут О.О. Класифікаційні підходи до операційних систем у сфері послуг // Вісник ЛКА. - 2009. - Вип.31.
 • Трут О.О. Ситуаційний підхід в операційному менеджменті торговельного підприємства // Науковий вісник ПУСКУ. Серія економ. науки. - 2009. - №4(35).
 • Трут О.О. Оцінювання ефективності операційного менеджменту торговельного підприємства // Науковий вісник ПУСКУ. Серія економ. науки. - 2009. - №2(29).
 • Трут О.О. Методологічні підходи до оцінювання діяльності операційного менеджменту в торгівлі // Вісник ЛКА. – 2011. - Вип.34. - С.278-282.
 • Трут О.О. Методологічні підходи до управління продуктивністю операційної діяльності підприємств // Вісник ЛКА. – 2011. - Вип.38. - С.153-157.
 • Трут О.О. Продуктивність підприємства та підходи до її оцінювання // Вісник ЛКА. - 2011.
 • Трут О.О. Формування системи вимірювання продуктивності підприємства // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14.
 • Trut O.O., Luzhetskyj V.S. Organizational and economic mechanism of managing innovation potential of a mechanical engineering company // European Applies Scienses. - 2013. - №4.
 • Трут О.О. Впровадження системи управління за результатами українськими менеджерами // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2013. - Вип.15. - С.138-142.
 • Трут О.О., Тимчина А.І. Роздрібний товарообіг як індикатор потреб населення України // Науковий вісник Національного Львівського лісотехнічного університету. - 2013. - Вип.23.10. - С.264-272.
 • Трут О.О. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2014.
 • Трут О.О. Про критерії управління та показники вимірювання результативності організації // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2014.
 • Трут О.О., Петрович Й.М. Категорія «результативність» та її наукове трактування // Вісник НУ львівської політехніки. - 2014. - №799: – С.194-199.
 • Trut O., Yeleyko V. Conceptual Principles of Performance Management in Organizations // Instytut Organizacji i Zarzadzania w Premysle "ORGMASZ". - 2015.
 • Trut O., Yeleyko V. Forming of criteria of management of organization efektiveness // Studia i materiały, wydział zarządzania i administracji, uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea Oeconomicae. - 2015. - Nr.2. - S.153-160.
 • Trut O. Prospects and problems of the implementation of performance management by ukrainian managers / O. Trut, V. Yeleyko // Economics and organization of enterprise. – Instytut Organizacji i Zarzadzania w Premysle “ORGMASZ”3. – NR 4 (795), 2016.
 • Trut O. Cooperative management as a system of performance management of consumer cooperative organizations in Ukraine / O. Trut, V. Yeleyko // Studia i materiały, wydział prawa, administracji i zarządzania. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea Oeconomicae. – Rok 20. – № 2/2016. – S. 543-552.
 • Trut O. Pre-conditions and factors of implementing the performance management system of ukrainian organizations / O. Trut, V. Yeleyko // Studia i materiały, wydział prawa, administracji i zarządzania. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea Oeconomicae. – Rok 20. – № 1/2016. – S. 57-64.
 • Трут О. О. Ключові фактори формування результативності сучасних організацій / О. О. Трут // Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. – К. : Київський міжнародний університет, 2017. – Вип. 1-2 (5, 6). – С. 49-55. – (Економічні науки).
 • Трут О. О. Концептуальні підходи до визначення наукових категорій “результативність” та “ефективність” / О. О. Трут // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Т. 22. – Вип. 9(62). – С. 73-76. – (Серія Економіка).
 • Трут О. О. Структура вартості організації як концептуальна основа вимірювання її результативності / О. О. Трут // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 104-108. – (Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство.
 • Трут О. О. Організаційні засади вимірювання та управління груповою результативністю / О. О. Трут // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2018. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 32-35. – (Серія Економічні науки).
 • Трут О. О. Лінійний керівник як суб’єкт управління результативністю організації / О. О. Трут // Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету “Проблеми системного підходу в економіці”. – Київ, 2018. – Вип. 5 (67). – С. 130-135.
 • Трут О. О. Планування індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією / О. О. Трут // Фаховий економічний науково-виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – Херсон, 2018. – Вип. 5 (48). – С. 101-105.
 • Трут О. О. Мотивація працівників як необхідна умова забезпечення індивідуальної та групової результативності організації / О. О. Трут // Фаховий науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – Одеса, 2018. – Вип. 34. – С. 92-96.
 • Трут О. О. Ефективність операційної діяльності роздрібного торговельного підприємства та методологія її вимірювання / О. О. Трут, І. П. Миколайчук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2018. – № 3 (88). – С. 26-32. (0,7/0,5 д.а.). – (Серія Економічні науки).
 • Трут О. О. Концепція управління результативністю як основа виконання стратегії організації / О. О. Трут // Науковий журнал “Академічний огляд. Економіка та підприємництво”. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (49). – С. 75-79.
 • Трут О. О. Методологія управління результативністю як інструмент реалізації стратегії організації / О. О. Трут // Науковий журнал “Європейський вектор економічного розвитку”. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (25). – С. 123-129.
 • Трут О. О. Моніторинг індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією / О. О. Трут, Й. М. Петрович // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – 2019. – № 6. – С. 73-80.
  Трут О.О., Ляшук К.П. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2019. Вип. 3(9). С. 143-149. DOI: 10.5281/zenodo.3805683.

 • Трут О.О. Системна методологія розвитку корпоративних структур готельно-ресторанного бізнесу / О. Трут, Б. Мізюк, М. Барна, І. Мельник. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2021. - № 5 (2). - С. 180-185. DOI: 10.31891/2307-5740-2021-298-5(2)-29.
 • Трут О.О. Системне мислення як платформа моделювання готельно-ресторанних корпорацій як складних систем / О. Трут, Б. Мізюк, М. Барна, І. Мельник. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2021. - № 6( 2). - С. 287-292. DOI: 10.31891/2307-5740-2021-300-6/2-47.
 • Трут О.О. Передумови та фактори результативного розвитку внутрішньої торгівлі України. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». №20, 2021. С. 37-43. DOI: 10.20535/2307-5651.20.2021.252597.
 • Трут О.О. Управлінське консультування як складова професійної, наукової та технічної діяльності України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2021. Випуск 44. С.30-35. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2021-44-5.
 • Трут О.О. Інформаційно-комунікаційний механізм реалізації стратегії органі-зації / О.О. Трут // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2021. – Випуск 62. – С. 38-44. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-62-05.
 • Trut O. The impact of foreign trade development on the organization of socio-economic security of Ukraine / O. Trut, I. Svydruk, O. Sydorchuk, M. Myronova, O. Klepanchuk. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 57 2022, pp. 155-168. https://doi.org/10.12775/bgss-2022-0029. (Scopus, Web of Science).
 • Trut O. Digital Management System in a Business Environment / O. Trut, M. Veresklia, N. Mykhalitska, S. Honchar, S. Larin. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.9, September 2022. С. 217–223. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.31. (Web of Science).
 • Trut O. Application of anti-crisis measures for the sustainable development of the regional economy in the context of doing local business in a post-COVID environment / О. Trut, L. Zavidna, O. Slobodianiuk, I. Voronenko, V. Vartsaba. International Journal of Sustainable Development and Planning. 2022. Vol. 17, No. 5, pp. 1685-1693. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170535. (Scopus).
  19. Трут О.О., Гнилянська О.В. Проблеми управління якістю організації. Підприємництво і торгівля : збірник наук. праць / [редакц. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. Вип. 36. С. 25-31.

Участь у конференціях

 • Вплив інноваційних технологій на якість освітньо-професійної підготовки здобувачів вищої освіти. “Інноваційні технології маркетингу і менеджменту в умовах трансформаційних змін” : тези доповідей міжн. наук.-практ. конференції. м. Хмельницький, 27-29 квітня 2023 р. С. 172-175.
 • Розвиток особистісних навичок працівників “soft skills” в умовах воєнного стану. “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” : матеріали міжн. наук.-практ. конференції м. Львів, ЛТЕУ, 01-02 червня 2023 р. С. 229-231.
 • Підприємницька діяльність жінок – основа активізації сільських територій / О.О. Трут, Н.Є. Кудла. “Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку” : матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції. м. Київ, 27 жовтня 2022 р. С. 141-143.
 • Системний підхід до торговельного менеджменту. “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” : матеріали IХ міжн. наук.-практ. конференції. м. Львів, 1-2 червня 2022 р. С. 291–292.
 • Інформаційне забезпечення менеджменту підприємства // О.О. Трут, Ю.В. Гуминюк «The driving force of science and trends in its development»: матеріали I міжн. наук.- теорет. конференції. м. Ковентрі, Великобританія 29 січня 2021 р. С. 115-117.
 • До питання управління результативністю діяльності торговельних організацій для забезпечення фінансово-економічної безпеки країни. «Управління системою фінансово-економічної безпеки соціально-економічних систем різних рівнів функціонування» : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конференції. м. Миколаїв, 16-18 листопада 2022 р. С. 136-138.
 • Стратегічні карти як інструмент реалізації стратегії організації. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали Міжн. наук.-практ. конференції / Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021 р. 328 с. – С. 148-151.
 • Організаційні інновації в системі інноваційного менеджменту підприємства //О.О. Трут, Р.Г. Кошара. «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» : матеріали IХ міжн. наук.-практ. конференції. М. Львів, 09 грудня 2021 р. С. 185-187.
 • Управлінське консультування як складова інноваційної інфраструктури національної економіки // О.О. Трут, В.В. Палько. «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» : матеріали IХ міжн. наук.-практ. Конференції. М. Львів, 09 грудня 2021 р. С. 192-195.
 • Інноваційний менеджмент як функціональний вид менеджменту організації // О.О. Трут, Ю.Ю. Кучишин. «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» : матеріали IХ міжн. наук.-практ. Конференції. М. Львів, 09 грудня 2021 р. С. 188-189.
 • Економіко-математичні методи та моделі в управлінні результативністю торговельних підприємств. Scientific Collection «InterConf», (37): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (December 6-8, 2020). Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag, 2020. – с. 211-215.
 • Розвиток кооперативного менеджменту на засадах професіоналізму. Матеріали Міжн. форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», 02-03 грудня 2020 р. – Кременчук, 2020. – С. 173-175.
 • Атестаційне оцінювання персоналу в процесі управління результативністю організації Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 1), 25. Dezember, 2020. München, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. – С. 27-28.
 • Інформаційно-комунікаційні інструменти управління результативністю організації // Матеріали ІV Міжн. наук-практ інтернет-конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», 29–30 квітня 2020 р., Україна, м. Львів. – Львів : Вид-цтво Львівської політехніки 2020. – С. 94-95.
 • Фактори управління результативністю торговельних підприємств // Матеріали Міжн. наук.-практ. конференції “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”.  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020.  С. 21-22.
 • Моніторинг та зворотний зв’язок в процесі управління індивідуальною результативністю // Матеріали наук.-практ. конф. “Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни”. – м. Хмельницький, 2019 р. – С. 100-104.
 • Зворотний зв’язок в процесі управління індивідуальною результативністю // Матеріали щорічної наукової конф. вчених університету “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах”, 15-17 травня 2019. – Львів : Растр-7, 2019. – С. 167-169.
 • Ключові фактори результативності організацій в інформаційну епоху // Матеріали наукової конф. проф.-викл. складу і аспірантів ЛТЕУ “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. – Львів : Растр-7, 2018. – С. 212-214.
 • Організаційні аспекти вимірювання індивідуальної результативності // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. “Підвищення рівня використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки”. – м. Львів, 2018. – “Львівська економічна фундація”. – С. 72-77.
 • Трансформація загальних принципів менеджменту в принципи управління результативністю організації // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи”. – Дніпро, 2018. – С. 103-106.
 • Концепція управління результативністю організації в сучасній парадигмі менеджменту // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.“Наукові здобутки на шляху до вдосконалення результативності політики економічного зростання”. – Одеса : Центр економ. досліджень і розвитку, 2018. – С. 82-85.
 • Лінійний менеджер в системі управління результативністю організації // Матеріали VІІ наук.-практ. конф. з міжнародною участю “Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку”. – Харків, 2018. – С. 49-51.
 • Процесний підхід до управління результативністю організації // Збірник тез наукових робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасні теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни”. – Одеса : Центр економ. досліджень і розвитку, 2018. – С. 89-92.
 • Компетентний менеджер – запорука результативності туристичної організації // Матеріали І Міжн. наук.-практ. конф. “Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика”. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – С. 223-226.
 • Угода про результативність у процесі планування результативності організації // Матеріали Міжн. наук.- практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів”. – К. : АЦ “Нова економіка”, 27 жовтня 2018 р. – С. 84-87.
 • Нефінансові мотиваційні засоби управління результативністю працівників організації // Матеріали IІ Міжн. наук.-практ. конф. “Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії”. – Миколаїв, 2018. – С. 85-89 (0,23 д.а.).
 • Фактори впровадження системи управління результативністю вітчизняних організацій // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. “Реформування соціально-економічної системи суспільства”. – Івано-Франківськ, 2017. – Ч. 2. – С. 111-114.
 • Сучасні критерії та чинники управління результативністю торговельних підприємств // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах”, 2-3 листопада 2017 р., Львів. – С. 168-169.
 • Методологія управління результативністю як інструмент реалізації стратегії організації // Матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф. “Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку”. – Миколаїв, 2017. – Ч. 2. – С. 111-114.
 • Еволюція наукових підходів до управління результативністю організації // Матеріали наукової конф. проф.- викл. складу і аспірантів ЛТЕУ “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. – Львів, 2017. – С. 419-420.
 • Інноваційні концепції та моделі управління результативністю організацій // Матеріали IV Міжн. наук.- практ. конф. “Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”. – Львів : Растр-7, 2016. – С. 294-297.
 • Кооперативний менеджмент як чинник підвищення результативності організацій споживчої кооперації // Матеріали наукової конф. проф.- викл.. складу і аспірантів ЛТЕУ “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. – Львів : Растр-7, 2016. – С. 58-60.
 • Методологічні засади та організаційні аспекти вивчення операційного менеджменту бакалаврами з менеджменту // Матер. наук.-метод. конф. “Розвиток ринку послуг вищої освіти в контексті Болонського процесу і вдосконалення конкурентної діяльності ВНЗ”. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – С. 156-160.
 • Оцінювання якості освітніх послуг вітчизняних і зарубіжних ВНЗ з огляду на Болонський процес / О. О. Трут // Матеріали наук.-метод. конф. “Болонський процес: проблеми реалізації у ЛКА”. – Львів : Вид-во ЛКА, 2005. – С. 242-247.
 • Про методи менеджменту організацій // Збірник матер. І Міжн. наук.- практ. конф. “Сучасні проблеми управління”. – Київ, 2001. – С. 432-434.