Використання сервісу Google Classroom у навчальному процесі

Використання сервісу Google Classroom у навчальному процесі

Опубліковано 31.05.2020 р. у розділі Інформаційні технології, Менеджмент в освіті

Опубліковано у: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 398 с. – С. 206-208.

Сьогодні світ з великою швидкістю рухається шляхом науково-технічного прогресу, і вже нікого не здивуєш наявністю в учня чи студента комп’ютера, смартфона або планшета з доступом до мережі Інтернет. І в освітній процес також проник науково-технічний прогрес. Сучасне навчальне заняття немислиме без застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), без поєднання традиційних засобів і методів навчання із засобами ІКТ. І у педагога з’являється могутній та ефективний технічний засіб – Інтернет-технології. Впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес відкриває нові можливості вирішення різноманітних педагогічних завдань. З поширенням цифрових технологій навчання приймає форми безперервного, індивідуально-орієнтованого, гнучкого і динамічного процесу.

Інтернет-технології, які швидко освоюються сучасними учнями шкіл та студентами закладів вищої освіти, дають їм впевненість у собі, створюють комфортні умови для самореалізації та творчості, підвищують мотивацію до навчання, збільшують коло спілкування, надають великий обсяг різноманітних освітніх ресурсів. Але і для педагога вони відкривають безліч можливостей: більш глибоко висвітлити теоретичне питання, що допомагає учасникам навчального процесу детальніше вникнути в процеси і явища, які не могли б бути вивчені без використання інтерактивних моделей; це і необмежені можливості для реалізації інклюзивної освіти тощо.

Теперішнє і майбутнє наших учнів та студентів – це інформаційне суспільство. Висловлення академіка Андрія Петровича Семенова «Навчити людину жити в інформаційному світі – найважливіше завдання сучасної школи» повинно стати визначальним у роботі кожного сучасного педагога. І зараз виходять на чільне місце системи дистанційного навчання. Ці системи досить давно відомі викладачам закладів вищої освіти. А ось школи відкрили для себе електронне (дистанційне) навчання недавно, у зв’язку з карантином щодо пандемії коронавірусу, і були змушені освоювати його максимально швидко.

За допомогою дистанційних освітніх технологій можна не тільки перекласти на плечі комп’ютера ряд рутинних педагогічних дій, а й організувати по-справжньому якісне, індивідуальне, диференційоване навчання.

На сьогодні відомо щонайменше три потужні системи безоплатного дистанційного навчання: Moodle, Edmodo та Google Classroom.

Розглянемо детальніше систему Google Classroom (https://classroom.google.com/), яка набула широкого поширення завдяки її простоті та доступності учасникам навчального процесу. Наприкінці травня 2014 року компанія Google почала обмежене тестування своєї освітньої платформи «Classroom» («Клас»), призначеної для класних (аудиторних) занять. За інформацією Google, за перших кілька місяців спробувати цей сервіс записалося більше 100 тис. осіб з 45 країн. Сьогодні будь-яка людина з аккаунтом «Google» може розпочати використовувати його. Дану систему навчання можна використовувати як на комп’ютері, так і на планшеті чи смартфоні.

При проектуванні онлайн-класу вчитель (викладач) дотримується таких принципів:

 • науковості і посильних труднощів;
 • доступності навчання;
 • наочності;
 • свідомості і творчої активності;
 • розвиваючого і виховного характеру навчання;
 • створення позитивного емоційного фону.

У класі можна використовувати (завантажувати) підручники, лекції, презентації за темами, а також відеоматеріали з YouTube.

У Google Classroom учителі (викладачі) можуть легко і швидко створювати та перевіряти завдання в електронній формі, а також вказувати терміни здачі. Завдання і роботи при цьому автоматично систематизуються у структуру папок і документів на Google Диску, зрозумілу і педагогам, і учням (студентам). За допомогою сервісу можна відразу побачити завдання, які викликали проблеми при виконанні.

На сторінці завдань видно, що задав учитель (викладач), – учням (студентам) досить просто натиснути на завдання, щоб приступити до його виконання. Інформація про здані роботи оновлюється в режимі реального часу, і викладач може оперативно перевірити всі роботи, поставити оцінки і додати свої коментарі.

Особливості системи «Google Classroom»:

 • використання тільки інструментів Google (Google Диск, Google Документи, Google Форми і т.д.);
 • в учасників освітнього процесу на Google Диск створюється загальна папка «Клас»;
 • папка «Клас» доступна як для окремого учня (студента), так і для класу (групи) в цілому.

Перевагами системи «Google Classroom» є такі:

 • функціонал: можливість публікувати теоретичний матеріал, завдання, виставляти оцінки в журналі, календар та ін.;
 • організація спільної роботи;
 • безкоштовність;
 • підтримка української мови;
 • бренд – Google всі знають і використовують;
 • цим сервісом можна користуватися як персональному комп’ютері, так і на смартфоні та планшеті, у т.ч. за допомогою спеціальних мобільних додатків.

Виділимо і недоліки такого рішення:

 • інтерфейс системи не є інтуїтивно зрозумілим;
 • посилання (URL) на конкретний клас є занадто довгим і тому не дуже зручним.

Робота з такими системами дистанційного навчання як Google Classroom є надзвичайно важливою для учнів та студентів. Вона дозволяє:

 • підвищити ефективність навчання та покращити якість знань;
 • розвинути пізнавальну активність;
 • збільшити інтерес до досліджуваного предмета;
 • удосконалити навички роботи з комп’ютером;
 • сформувати навички самостійного дослідження.

Отже, можна говорити про виникнення нового поняття – «комп’ютерні навчальні матеріали та Інтернет-сервіси», яке об’єднує всі електронні засоби навчання, реалізовані за допомогою різноманітних програмних засобів. Для повсякденної практичної діяльності вчителя (викладача) найбільш значущими є такі можливості електронних засобів навчання:

 • адаптація навчального матеріалу до конкретних умов навчання, потреб і здібностей учнів (студентів);
 • тиражування та розміщення матеріалів у мережі Інтернет.

Мережеві ресурси створюються як для учня (студента), так і для педагога. Будь-який мережевий ресурс, який використовується у навчальному процесі, повинен бути гармонійно вбудований в організацію процесу навчальної діяльності.

Застосування дистанційних сервісів як інтерактивного методу навчання сприяє активному та продуктивному засвоєнню навчального матеріалу, активізує в учнів та студентів потребу здійснення дослідного виду діяльності. Як показують заняття, проведені під час карантину, інтерес учнів та студентів до таких технологій постійно зростає, що є доказом доцільності впровадження «Google Classroom» у навчальний процес школи чи закладу вищої освіти.

Література

1. Газейкина А.И., Топорова Н.В., Ударцева Д.А. Применение сервиса Google Classroom для организации домашней работы в школе // Актуальные вопросы преподавания математики, информатики и информационных технологий. - 2019. - № 4. - С. 214-220.
2. Демешкевич В. Особливості використання сервісів Google в діяльності педагогічних працівників // Обласна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах». Кіровоград, 2016. - URL: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog12/title-434.
3. Чумак Л.О. Можливості сервісу Google Classroom для організації навчального процесу // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2018. - № 6. - С. 65-70.

Інформація для цитування: Миронова М.І., Миронов Ю.Б. Використання сервісу Google Classroom у навчальному процесі // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2020/05/myronova-myronov-google-classroom.html


Коментувати не дозволено.