Менеджмент в освіті


  • Сучасні тенденції розвитку освітніх технологій Миронова М.І., Савчин І.М., Миронов Ю.Б.

  • Проблеми дистанційного навчання у закладі вищої освіти Кремпова Л.О.

  • Електронне дистанційне навчання в сучасних освітніх умовах Колесник Г.В., Зубехіна Т.В.

  • Використання сервісу Google Classroom у навчальному процесі Миронова М.І., Миронов Ю.Б.

  • Компетентнісний підхід до викладання економічних дисциплін Миронова М.І., Миронов Ю. Б.

  • Корпоративна культура закладу вищої освіти та її складові Колянко О.В., Миронов Ю.Б.

  • Особливості використання вебінарів у дистанційній освіті Миронов Ю.Б., Сватюк О.Р., Миронова М.І.

  • Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес Сватюк О.Р., Миронов Ю.Б., Миронова М.І.

  • Оцінювання ефективності дистанційного навчання Сватюк О.Р., Миронов Ю.Б., Миронова М.І.

  • Критерії та особливості вибору системи дистанційної освіти Сватюк О.Р., Миронов Ю.Б., Миронова М.І.