Менеджмент в освіті


 • Використання інтерактивних дистанційних методів навчання у закладах вищої освіти Бортун К.О.

 • Щодо забезпечення дистанційного навчання в Україні в умовах війни Лондар Л.П.

 • Дистанційна освіта у вищій школі Ахтирський В.М.

 • Дистанційне навчання в закладах вищої освіти в період пандемії COVID-19 Притиченко Т., Тер-Карапетянц Ю.

 • Необхідність та чинники формування економіки знань в Україні у контексті сталого розвитку Миронов Ю.Б., Миронова М.І.

 • Сучасні тенденції розвитку освітніх технологій Миронова М.І., Савчин І.М., Миронов Ю.Б.

 • Проблеми дистанційного навчання у закладі вищої освіти Кремпова Л.О.

 • Електронне дистанційне навчання в сучасних освітніх умовах Колесник Г.В., Зубехіна Т.В.

 • Використання сервісу Google Classroom у навчальному процесі Миронова М.І., Миронов Ю.Б.

 • Компетентнісний підхід до викладання економічних дисциплін Миронова М.І., Миронов Ю. Б.

 • Корпоративна культура закладу вищої освіти та її складові Колянко О.В., Миронов Ю.Б.

 • Особливості використання вебінарів у дистанційній освіті Миронов Ю.Б., Сватюк О.Р., Миронова М.І.

 • Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес Сватюк О.Р., Миронов Ю.Б., Миронова М.І.

 • Оцінювання ефективності дистанційного навчання Сватюк О.Р., Миронов Ю.Б., Миронова М.І.

 • Критерії та особливості вибору системи дистанційної освіти Сватюк О.Р., Миронов Ю.Б., Миронова М.І.