Дистанційна освіта у вищій школі

Дистанційна освіта у вищій школі

Опубліковано 14.10.2021 р. у розділі Інформаційні технології, Менеджмент в освіті

Опубліковано у: Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 13 жовтня 2021 р.). К.: ІТТА, 2021. 1463 с. С.310-312.

Сучасні умови життя змушують нас впроваджувати дистанційне навчання у закладах вищої освіти, саме тому питання вивчення мов у даній ситуації на даний момент набуває все більшої актуальності [1].

Вивчаючи дану ситуацію ми не можемо не звернути особливу увагу на такі мережі, як ZOOM та big blue button котрі під час пандемії набули неабиякої популярності, адже саме вони надають можливість цілій групі поводити заняття у онлайн мережі [2; 3].

Дані програми дуже сильно допомогли викладачам різних предметів, утому числі й викладачам англійської спілкуватися в реальному часі зі слухачами та продовжувати надавати їм необхідну для вивчення інформацію.

Проте ми розуміємо, що дані системи не ідеальні й вони не можуть охопити весь спектр знань котрі повинні отримати студенти. Відтак ми повинні зауважити, що пори те, що іноземна мова є гуманітарною дисципліною й здавалося б є не настільки складною як деякі технічні чи природничі, проте вони все одно повинні відпрацьовуватися на практиці.

Саме тому ми пропонуємо, користуватися не лише зазначеними вище програмами, але й іншими. Яскравим прикладом програми, що застосовується викладачами для відпрацювання практичних навичок, є система MOODLE [4]. Вона надає можливість студентам відпрацьовувати отриманні на парі навички виконуючи певні завдання.

Відтак використовуючи дану систему викладачі будуть оцінювати рівень засвоєння інформації котра надається на парі, а також зможуть виявляти недоліки у засвоєнні одразу після закінчення тематики, що дасть змогу викладачу ще раз звернути увагу на складні моменти та допомогти краще засвоїти інформацію.

Також під час дистанційного навчання ми пропонуємо викладачам приділяти більшу увагу інноваційним методам викладання, що зацікавить особу до вивчення даного предмету. Відтак ми пропонуємо у межах навчальної програми надавати можливість студентам самостійно опрацьовувати певні теми й створювати на базі них певні презентації, котрі б вони демонстрували під час заняття та пояснювали можливо певні правила своїм однокурсникам.

Даний аспект заохотить курсантів до більш якісного вивчення певних складних аспектів тематики й більш детальне та схематичне їх опрацювання допоможе краще зрозуміти, не лише тому хто це підготує але й усій групі.

Одним з аспектів гарного вивчення мови могла б стати змагальність відтак на сьогодні існує безліч програм з вивчення мов. Ми пропонуємо певній групі реєстрацію в одній з них та кожну пару перевіряємо хто чого досяг з минулого заняття. Можливо навіть застосовувати певні види заохочень. Дана методика допоможе не лише зацікавити більшу кількість слухачів, але й підвищить рівень знань, оскільки слухачі будуть вивчати мову не лише на парі й під час підготовки до неї, а постійно.

Відтак ми хочемо дійти висновку, що сучасний стан суспільства потребує від нас вміння адаптуватися, в тому числі й до умов навчання. Саме тому ми на сьогодні створено велику кількість сайтів та платформ, котрі допомагають як викладачам так і студентам в таких складних життєвих ситуаціях продовжувати навчатися онлайн. Сьогодні ми можемо спокійно переходити у світ онлайн навчання та не втрачати можливості гарного оволодіння предметом попри карантинні обмеження. Тобто дистанційне навчання на сьогодні стало більш розвинутим та не впливає на рівень підготовленості. Тобто на сьогодні дистанційне вивчення мов може нормально функціонувати та надавати необхідний рівень знань.

Література

1. Миронов Ю.Б. Переваги та недоліки дистанційного навчання. URL: https://kerivnyk.info/perevahy-ta-nedoliky-dystantsijnoho-navchannya.
2. Програма для організації відео конференції. URL: https://zoom.us/.
3. Програма для організації відео конференції. URL: https://bigbluebutton.org/.
4. Віртуально навчаюча мережа. URL: https://moodle.org/.

Інформація для цитування: Ахтирський В.М. Дистанційна освіта у вищій школі // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2021/10/ahtyrskyj.html


Коментувати не дозволено.